Gå til hovedinnhold

Espiras barnehage i Zimbabwe

Espira er med sine 85 barnehager og 2300 engasjerte ansatte en stor bedrift i norsk målestokk. Daglig møter ca. 8000 barn opp i våre barnehager. Der skal de være trygge, etablere vennskap og ha store og små opplevelser som skal bidra til å forme dem som mennesker. De skal ha et tilbud som er i tråd med Rammeplanen for barnehager og de skal være god forberedt til skolestart. Vi sier at vi skal gi barna en fantastisk start på livet. Det er vår hovedoppgave.

01. mars 2016

Skrevet av Jens Schei Hansen, tidligere kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Kunnskapsbarnehagen Espira.

I tillegg ønsker vi i Espira å bruke de mulighetene vi har til å gjøre en positiv forskjell i samfunnet, og å ta et samfunnsansvar utover det vi er pålagt av lover og forskrifter. Selve flaggskipet i Espiras arbeid med samfunnsansvar er vår samarbeidsavtale med SOS-barnebyer.

Espira og SOS-barnebyer

Våren 2014 ble Espira en av Bedriftspartnerne til SOS-barnebyer. Avtalen går ut på at Espira skal bekoste bygging og drift av en barnehage for 140 barn i Bindura, Zimbabwe. Selve innsamlingen av midlene skjer ut i barnehagene. Nær sagt alle Espiras 85 barnehager har sagt ja til å delta i dette arbeidet.

Innsamlingen skjer på mange vis: konserter, lotterier, kunstutstillinger og en rekke mange andre kreative tiltak. I Espira Rå barnehage i Bergen har de faktisk laget en egen Zimbabwe-sang og spilt den inn på CD! I Espira Kløverenga har barna laget en stor modell av barnehagen i Bindura med lekeapparater og alt.

Barna er svært delaktige i innsamlingene og foreldrene er de store bidragsyterne.

Vi ser at avtalen brukes aktivt ute i barnehagene. Materiell fra SOS-barnebyer brukes flittig og Zimbabwe og barna der er stadig vekk tema. I avtalen ligger det også til rette for utveksling av personell mellom Espira og barnehagen i Zimbabwe.

For Espira er det viktig å finne samarbeidspartnere som arbeider for det samme som oss og som har samme verdigrunnlag. I SOS-barnebyer har vi funnet en langsiktig samarbeidspartner som oppfyller alle våre kriterier og mer til.

Barnehagen i Zimbabwe

Det har vært en lang vei mot målet. Byggeprosessen har stadig blitt forsinket, men i mars 2016 kunne vi endelig reise til Zimbabwe for å åpne barnehagen. Over 500 mennesker hadde møtt fram for å overvære åpningen, og det var mange prominente gjester til stede. Det var dans, underholdning og taler, der vi i Espira la spesielt vekt på at prosjektet er realisert ved at barn hjelper barn. Det ble svært godt mottatt.

Åpningen er en stor milepæl for Espira og for barn, ansatte og foreldre i våre barnehager. Nå kan de selv se at det de har vært med å samle inn penger til blir realisert. Helt konkret vil ca. 140 barn få en ny og bedre hverdag. De får et trygt sted å være, får næringsrik kost, og ikke minst de får et godt grunnlag for videre skolegang. Selve barnehagen er flott med god plass og fine kjøkken og sanitærforhold. Her kan barna få en god start på sitt utdanningsløp.

Åpningen av barnehagen er ikke slutten på et byggeprosjekt. Dette er selve starten på et langvarig samarbeid mellom Espira og SOS-barnebyer.

Åpningen av barnehagen i Bindura