Gå til hovedinnhold

Barn uten omsorg skal frem fra blindsonen

FNs resolusjon for barnerettigheter i 2019 skal ha fokus på barn uten foreldreomsorg. - Vi ber Norge arbeide for å styrke rettighetene til barn under alternativ omsorg, sier programsjef Sissel Aarak i SOS-barnebyer.

27. november 2018

Tirsdag 20. november bestemte FNs generalforsamling at situasjonen for barn uten foreldreomsorg vil være tema for neste års FN-resolusjon om barnerettigheter. Barn under alternativ omsorg blir dermed hovedtema for arbeidet i FNs barnekomité det kommende året. Barnekomiteen skal utarbeide en resolusjon som så vil bli behandlet på generalforsamlingen høsten 2019.

Jubileumsår

Året 2019 kan potensielt få stor betydning for barn uten foreldreomsorg. I 2019 fyller FNs barnekonvensjon 30 år, og FNs retningslinjer for alternativ omsorg har eksistert i 10 år. Nå setter FN fokus på alternativ omsorg igjen.

- Vi er veldig fornøyde med den jobben Norge og andre medlemsland og organisasjoner har gjort med å sette alternativ omsorg på FN-agendaen igjen. Nå håper vi økt fokus på et viktig tema vil føre til en styrking av rettigheter for barn både nasjonalt og internasjonalt, sier Sissel Aarak.

Alternativ omsorg er det omsorgstilbudet som barn tilbys når foreldre eller andre personer i deres nærhet ikke kan ta seg av dem. FNs retningslinjer for alternativ omsorg skal sikre at medlemslandene følger visse minimumskrav i dette omsorgstilbudet. Per i dag er det et betydelig gap mellom barnas nedskrevne rettigheter og den virkeligheten mange barn opplever.

Styrke barns rettigheter

- Vi ber norske myndigheter arbeide for å styrke rettighetene til barn uten foreldreomsorg gjennom å delta aktivt i utarbeidelsen av FN-resolusjonen og implementere den i sitt arbeid etter fremleggelsen november 2019, sier Aarak.

- Fokuset på barn uten foreldreomsorg i 2019 skal bidra til å sikre at medlemslandene forplikter seg til å forbedre livene og oppfylle rettighetene til millioner av barn som har mistet foreldreomsorgen, sier Aarak.

SOS-barnebyer er verdens største ikke-statlige organisasjon med fokus på barn uten foreldreomsorg. Organisasjonen ble grunnlagt i 1949, er i dag til stede i 135 land og territorier, og har mer enn 2300 programmer i landene totalt.