Gå til hovedinnhold

Effekten av omsorg for barn og samfunnet

Barn trenger akkurat det samme enten de er fra Norge eller Zambia.

 

Omsorg smitter. En god barndom har verdi i seg selv, men den legger også grunnlaget for å fungere godt som voksen. I Norge bruker vi millioner av kroner på barns oppvekst og utvikling. Ikke bare av godhet og moralsk forpliktelse, men også fordi den samfunnsøkonomiske verdiskapningen overstiger investeringen. 

Vi kaller det omsorgseffekten. 

God omsorg er like viktig uansett hvor i verden du bor. I land preget av fattigdom er betydningen av denne omsorgseffekten enda større enn i Norge.

 

Omsorgseffekten

Barnepsykolog Magne Raundalen har sagt det så fint: «Barn trenger to ting. Kjærlighet og orden på livet.»* Han står bak uttrykket «barnehjernevernet», et vern for å sikre samfunnets viktigste kapital, nemlig barns utvikling.

God omsorg er viktig for hjernens utvikling. I de første leveårene dannes mer enn én million nye nevrale forbindelser i hjernen. Hvert sekund! Handlinger påvirker både barns helse og deres psykologiske utvikling.

Ny forskning viser at tidlig i livet har selv enkle handlinger som berøring, dyptgripende og potensielt livslange konsekvenser helt ned på cellenivå. Derfor er det utrolig viktig for barn å få omsorgen de trenger fra de er nyfødte.

Barn trenger kjærlighet, stabilitet, lek og omsorg uansett hvor i verden de er født!

Trygge barn blir trygge voksne

Barn som vokser opp i en stabil familie med en voksen som sørger for at de får skolegang, vaksineres og opplever kjærlighet, betyr alt.

Trygge, mette barn får større utbytte av skolegangen. Utdanning og sosiale ferdigheter gir også bedre muligheter i jobbmarkedet som voksen. Det gjør at man kan betale skatt, kjøpe tjenester lokalt og holde flere i arbeid. Det bidrar til bærekraftig samfunnsutvikling. Ikke minst fordi trygge barn har i seg grunnlaget for å lykkes i å knytte sunne relasjoner og stifte familie. Stabile familier.

Å gi barn trygghet og kjærlighet skaper positive ringvirkninger i generasjoner!

*Les hele artikkelen til barnepsykolog Magne Raundalen.

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

0%
Til formålet
0%
Til innsamling
0%
Administrasjon