Tusenvis av barn i fare for misbruk og utnyttelse

Flyktningstrømmen til Columbia øker

Over to millioner barn og voksne har flyktet de siste 18 månedene, som følge av den politiske og humanitære krisen i landet. Daglig krysser flere tusener barn og voksne grensen til Colombia. Situasjonen blir stadig vanskeligere for flyktninger og lokalbefolkning i et hardt presset Colombia, fremdeles preget av interne konflikter. Familier på flukt mangler både husly, mat og helsetjenester. Mange barn oppholder seg timevis alene på gaten mens foreldrene prøver å finne en måte å livnære seg på. De blir lett et offer for utnyttelse og misbruk.

Bidraget vil gå til:

  • Å sikre at barn og familier har det trygt og får mat, beskyttelse og helsehjelp.
  • Beskyttelse og aktivitetstilbud for barn i egne trygghetssoner.
  • Gjenforening av barn som har kommet bort fra familien.
  • Integrering av flyktninger i Colombia og Brasil.

Send SMS NØD til 2260 (200 kroner) eller gi et bidrag i skjemaet under.

Alle inntektene går til SOS-barnebyers Katastrofefond, som er øremerket nødhjelpsarbeid til barn som er rammet av krig og katastrofer. Med din hjelp kan vi nå enda flere med livsviktig bistand.

Artikkelen i New York Times med avsløringene i Venezuela.