Meny Lukk
Du kan få skattefradrag hvis du bidrar med 500 kroner eller mer i året til SOS-barnebyers arbeid for å gi barn et trygt hjem. Foto: Joris Lugtidheid

Skattefradrag

Alle som i løpet av et år bidrar med 500 kroner eller mer til SOS-barnebyer, kan få fradrag på skattepliktig inntekt.

Skattefradrag

For at du skal få fradrag på skattepliktig inntekt, trenger vi fødsels- og personnummeret ditt eller for bedrifter organisasjonsnummeret.

Vi rapporterer inn alle bidrag der vi har fødsels- og personnummer eller organisasjonsnummer til Skattedirektoratet, beløpet blir oppført i selvangivelsens post 3.3.7.

Hvis beløpet ikke er fylt inn i selvangivelsen du mottar fra Skattedirektoratet skal du ikke føre opp beløpet selv, men ta kontakt med oss.

Fradragsbeløpet for inntekståret 2018: 40 000 kroner

Les mer på Skatteetatens nettsider.

Fyll inn skjema.

NB! Det er kun tall som skal fylles inn i feltet SOS-nummer (ikke bokstaver).

Skattefradragskjema

1233

Våre tema