Du kan få skattefradrag hvis du bidrar med 500 kroner eller mer i året til SOS-barnebyers arbeid for å gi barn et trygt hjem. Foto: Joris Lugtidheid

Skattefradrag

Alle som i løpet av et år bidrar med 500 kroner eller mer til SOS-barnebyer, kan få fradrag på skattepliktig inntekt.

For at du skal få dette fradraget trenger vi fødsels- og personnummeret ditt eller for bedrifter, organisasjonsnummeret.

Bedrifter

Send oss en e-post der du oppgir firmanavn, kontaktperson og organisasjonsnummer og vi vil innrapportere bidragene fra dere.

Privatpersoner

Vi rapporterer inn alle bidrag der vi har fødsels- og personnummer til Skattedirektoratet, beløpet blir oppført i selvangivelsens post 3.3.7.

Fradragsbeløpet for inntekståret 2019: 50 000 kroner.

Les mer på Skatteetatens nettsider.

Har vi ikke registrert fødsels- og personnummer, fyll inn skjemaet under. Det er kun tall som skal fylles inn i feltet SOS-nummer (ikke bokstaver).

Skattefradragskjema