Skattefradrag

Du kan få skattefradrag hvis du bidrar med 500 kroner eller mer i året til SOS-barnebyer.

Et bidrag til SOS-barnebyer gir skattefradrag. Foto: Dominic Sansoni

Er du fadder eller har gitt et bidrag og ønsker fradrag kan du på en sikker måte registrere fødselsnummeret ditt her. SOS-barnebyer vil da innberette bidraget ditt til Skattedirektoratet.

Frister

Vi må sende innberetningen til Skattedirektoratet innen 1. mars for at du skal få bidraget med på den forhåndsutfylte selvangivelsen din, og innen 24. april for at du skal få bidraget med på skatteoppgjøret. For endringer du fører inn i selvangivelsen, post 3.3.7, etter 24. april må du ta kontakt med ditt lokale skattekontor for å få fradrag.

Har du ikke SOS-nummer må du også selv føre inn ditt bidrag til SOS-barnebyer under denne posten. Les mer på skatteetaten.no.

Registrer fødselsnummeret/organisasjonsnummeret ditt her: