Skattefradrag

Alle som i løpet av et år bidrar med 500 kroner eller mer til SOS-barnebyer, kan få skattefradrag. Maksimalt fradragsbeløp er 50 000 kroner per år.

Skattefradrag

For at du skal få skattefradrag, trenger vi fødsels- og personnummeret ditt. Fyll inn skjemaet under.

For bedrifter

Send e-post til sos@sos-barnebyer.no og oppgi organisasjonsnummeret og SOS-nummeret.

Vi rapporterer inn alle bidrag der vi har fødsels- og personnummer eller organisasjonsnummer til Skattedirektoratet, beløpet blir oppført i selvangivelsens post 3.3.7.

Hvis beløpet ikke er fylt inn i selvangivelsen du mottar fra Skattedirektoratet skal du ikke føre opp beløpet selv, men ta kontakt med oss.

Les mer på Skatteetatens nettsider.

Fyll inn skjema.

NB! Det er kun tall som skal fylles inn i feltet SOS-nummer (ikke bokstaver).