Spørsmål og svar

Her har vi svart på de oftest stilte spørsmålene fra faddere.

Hva betyr det å være SOS-fadder?

Som SOS-fadder bidrar du til at barn får vokse opp i en omsorgsfull familie. Din støtte gir barn muligheten til å utvikle seg, ta ut sitt potensiale og bli ressurssterke samfunnsbyggere. SOS-barnebyer jobber langsiktig med barna som er fremtidens problemløsere og den beste samfunnsinvesteringen.

Hva skiller SOS-barnebyer fra andre organisasjoner?

Vi er en av verdens største organisasjoner for barn. Vi har over 70 års erfaring med å gi barn god omsorg slik at de får muligheten til å vokse og utvikle seg. SOS-barnebyer er eksperter på omsorg for barn, og vi er den eneste organisasjonen som gir barn og familier en helhetlig støtte helt til de har blitt selvstendige voksne som kan klare seg selv, bidra til samfunnet og selv ta vare på sine egne barn igjen.

 • SOS-barnebyer er opptatt av at søsken skal få vokse opp sammen.
 • SOS-barnebyer jobber forebyggende med enkeltmennesker.
 • SOS-barnebyer styrker familier i lokalsamfunnet slik at barn kan få god omsorg i sin egen familie.
 • SOS-barnebyer gir barn som trenger det et nytt hjem i en SOS-familie.
 • SOS-barnebyer jobber med myndigheter slik at de prioriterer tiltak som sikrer barn den omsorgen, beskyttelsen, utdanningen og helsehjelpen de trenger.

SOS-barnebyer legger vekt på god psykisk helse for både barn og foreldre. Barn får muligheter til å bearbeide traumatiske opplevelser og ved å gi foreldre god psykisk helse får også barna det beste utgangspunktet. Alle som jobber med barna i SOS-barnebyer får en omfattende opplæring.

Hvordan fordeles støtten jeg gir?

SOS-barnebyer ønsker å gi flest mulig barn muligheten til å bli ressurssterke.

 • 86 prosent av inntektene går til formålet.
 • 13 prosent blir investert i å skaffe nye midler som igjen vil generere mer støtte til formålet.
 • Kun 1 prosent går til administrasjon.

Bidraget sørger for at barn får et omsorgsfullt hjem, utdanning og oppfølging. I tillegg til SOS-familien, støtter du også SOS-barnebyers arbeid for barn og familier i lokalsamfunnet. Ved å engasjere deg for SOS-barnebyer er du med på å gi barn den utrustningen de trenger for å få de beste forutsetningene i livet.

Spørsmål om betaling

Fadderbidraget

Som fadder støtter med en fast sum i året. Blir du fadder på nettsidene våre, registreres månedlig betaling. Men du kan endre dette og selv velge om støtten skal trekkes månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig. Ta kontakt med Giverservice for ønsket trekkdato, telefon 23 35 39 00 eller e-post.

Avtale om fast betaling

Vi anbefaler at du oppretter AvtaleGiro eller e-faktura. Dette kan du gjøre når du registrerer deg som fadder på nettsidene. Er du allerede fadder og ønsker å opprette AvtaleGiro kan du enkelt registrere dette i nettbanken din.

Skattefradrag

Bidrar du med mer enn 500 kroner i året til SOS-barnebyer kan du få fradrag i skattepliktig inntekt. For at vi skal kunne innrapportere dette må vi ha fødselsnummeret ditt. Dette kan du registrere selv på Min Side eller ta kontakt med Giverservice på telefon 23 35 39 00.

Det er dessverre ikke mulig å betale fadderbidraget via Vipps. 

Hva slags informasjon vil jeg motta som fadder?

Som fadder kan du følge utviklingen til fadderbarnet og/eller barnebyen som du støtter. Les om hva du vil motta av informasjon og hvordan du best kan holde deg oppdatert. Ta kontakt med oss hvis du ikke mottar den informasjonen du skal fra SOS-barnebyen.

Hvorfor får jeg ikke se fadderbarnets etternavn?

Barns rettigheter står sentralt i alt arbeidet vårt, og i en digital tidsalder er persondata enda mer sårbart enn før. For å kunne leve opp til barnas rett til personvern og styrke barnets integritet, kommuniserer vi derfor kun fornavnet til fadderne våre. Det handler om å beskytte barna. Vi synes fortsatt det er viktig at fadderbarn og fadder kan få ha en relasjon om ønskelig.  Du vil derfor motta en egen fadderbarn-ID sammen med fornavnet, som du kan bruke i eventuell brevskriving. Er du allerede fadder, vil få oppgitt fadderbarn-ID i sommerbrevet fra barnebyen. Du kan også kontakte Giverservice på telefon 23 35 39 00 for å få oppgitt fadderbarn-IDen til fadderbarnet ditt.

Hva slags kontakt kan jeg ha med fadderbarnet?

Noen av våre faddere ønsker å ha en relasjon til fadderbarnet sitt, andre ikke. Begge deler er helt ok. Men du er velkommen til å skrive brev eller sende små gaver. Postgangen kan være utfordrende så vi anbefaler å sende små, rimelige gaver, og gjerne noe som kan komme flere til gode. Gaver må frankeres som brev slik at barnebyen slipper å betale gebyr for å motta denne. Adressen til barnebyen finner du på Min side. Hvert enkelt fadderbarn får velge selv om de ønsker å skrive tilbake.

Les om det praktiske rundt brevskriving
.

Kan jeg ha kontakt med fadderbarn mitt via SoMe?

Sosiale medier er noe mennesker over hele verden har tilgang til, det åpner også for nye muligheter til å følge opp og ha kontakt med (tidligere) fadderbarn. Selv om det kan være en enkel og hyggelig måte å ha kontakt på, ønsker vi ikke å oppfordre til det da det kan ha noen uheldige sider det er viktig å være oppmerksom på.

 • Urealistiske antagelser om økonomiske ressurser hos en tidligere giver kan føre til ønske eller håp om økonomisk støtte, og det kan være ubehagelig å ikke tilby eller si nei til støtte.
 • Fadderbarnet kan bli utsatt for press fra andre om å be om penger.
 • Barn som mottar penger, kan bli utsatt for fare/ubehag dersom andre får kjennskap til at de har penger.
 • Det kan oppstå etiske dilemmaer og medføre ubalanse i et forhold som har utgangspunkt i en «giver-mottaker»-relasjon.
 • Potensiell risiko for/mistanke om at en giver kan utnytte kontakten.

Dette er problemer som kan oppstå, eventuell kontakt på sosiale medier bør derfor være nøye gjennomtenkt.

Hvordan kommer jeg i kontakt med SOS-barnebyer?

Hvis du har spørsmål eller ønsker å endre noe angående fadderskapet er du velkommen til å ta kontakt med oss på 23 35 39 00 eller sende oss en e-post

Kan jeg betale med Vipps?

Det kan du! Enkeltbeløp kan overføres til oss via Vipps, for eksempel donasjon i forbindelse med Skolejoggen, Solsikkeaksjon, innsamlingsaksjon, kakelotteri og lignende. Samt at du kan betale med Vipps som fastgiver hos oss. 

Hvordan kan jeg finne ut hva slags personopplysninger dere har lagret?

Du kan selv bestemme hvilke av dine personopplysninger vi kan lagre, og hvordan vi skal bruke disse. For å få finnsyn kan du logge deg inn på Min side eller ta kontakt per e-post.

Hvordan kan jeg reservere meg mot henvendelser fra dere utover fadderbrevene?

Ønsker du ikke å motta e-post, klikk på lenken nederst i e-posten du mottar fra oss.
Du kan også logge deg inn på Min side for se hvilke kanaler vi kan benytte for å kommunisere med deg og eventuelt reservere deg. 

Det er også mulig å reservere seg mot å bli tildelt et nytt fadderbarn hvis barnet du er fadder for ikke lenger skal være en del av SOS-barnebyers program. Ta kontakt per e-post eller ring 02210. 

Hvem kan jobbe i en barneby?

Det jobber mennesker med ulike kompetanse og bakgrunn i de mange ulike programmene som drives SOS-barnebyer. Felles for dem er at de er fra det landet de jobber i. På denne måten kan SOS-barnebyer også bidra til å støtte lokalsamfunnet med jobbmuligheter. Alle SOS-foreldre og familieassistenter gjennomgår en egen opplæring – uavhengig av tidligere erfaringer og utdanning. Det sikre at våre strenge krav til rollen som omsorgsperson blir oppfylt. Vi ønsker å gi barna de beste verktøyene for å kunne oppnå sitt fulle potensiale – det starter med gode omsorgspersoner.

Vi ansetter ingen fra Norge ved SOS-barnebyer i utlandet. Barna har behov for stabilitet og langvarig trygghet i menneskene rundt seg.

Når flytter barna ut av barnebyen?

De aller fleste av barna som vokser opp i en SOS-familie flytter hjemmefra når de har fullført skolegangen og er klare for å starte et selvstendig liv. Mange flytter fordi de skal studere eller har fått seg jobb. SOS-familien er deres for livet, og det er naturlig at de kommer hjem på besøk i ferier og ellers.

Noen ganger flytter barn fra SOS-familien sin og til sin biologiske familie. Det skjer i de tilfeller hvor familien gjennom støtte fra SOS-barnebyer, eller andre, er i stand til å ta godt vare på barna. Det aller beste for barn er å vokse opp i sin egen familie, så lenge den kan gi god og stabil omsorg.
Når fadderbarnet ditt flytter ut av SOS-familien får du en forespørsel om å fortsette som fadder for et nytt barn.  

Kan jeg besøke en SOS-barneby?

Det er mulig å reise på fadderbesøk til våre barnebyer. Alle besøk må avklares på forhånd. Les mer om besøk i SOS-barnebyer.

Har du blitt oppringt av SOS-barnebyer?

Som fadder kan du oppleve å få en telefon fra oss. Vi kan ønske å komme i kontakt med deg for å gi viktig informasjon om fadderskapet ditt, eller spørsmål og informasjon rundt din giverordning hos oss. Hvis du nylig har blitt fadder så forsøker vi også ringe deg for å ønske deg velkommen som ny fadder.

Hvor mange faddere har hvert barn?

Det koster å gi et barn en trygg barndom. Vi har fullt forsørgeransvar for de barna vi har omsorg for, og for å sikre økonomisk stabilitet i våre programmer har hvert enkelt barn flere faddere.

Å midlertidig stoppe eller avslutte fadderskapet

Ønsker du å stoppe betaling av fadderbidraget en periode? Vi har stor forståelse og ønsker å tilrettelegge dette for deg som fadder, ta kontakt med Giverservice. Hvis du ønsker å avslutte fadderskapet kan du også ta kontakt med Giverservice, telefon 23 35 39 00.

Bli fadder

Over hele verden er det barn som enten har mistet mamma og pappa eller har omsorgspersoner som ikke klarer å ta vare på dem. Det er disse barna som får et nytt hjem i SOS-barnebyer.

Bidra til å gi et barn omsorg, kjærlighet og en ny start, bli fadder!