Gå til hovedinnhold

Profiler samarbeidet

Som hovedsamarbeidspartner til SOS-barnebyer har dere muligheten til å bruke SOS-barnebyers logo og andre profilelementer i bedriftens eksterne kommunikasjon.*

Som hovedssamarbeidspartner i SOS-barnebyer får Mars Norge:

  • Årlig redaksjonell omtale SOS-magasinet
  • Synlighet på SOS-barnebyers nettsider
  • Logoprofilering i SOS-barnebyers årsrapport
  • Bidrag fra SOS-barnebyer med PR-virksomhet rundt sponsoratet, hvis ønskelig

Individuell tilrettelegging

Med eksklusiv mulighet til å bruke SOS-barnebyers logo og profilelementer, kan dere kommunisere bedriftens humanitære engasjement i deres eksterne kommunikasjonskanaler som f.eks. websider, årsrapporter, brosjyrer, plakater, bannere, DM-utsendelser og i sosiale medier, etc.* Ta kontakt med oss for individuell tilrettelegging.

Det er laget egne profileringselementer for dere som omtaler samarbeidet med SOS-barnebyer. Dette ligger tilgjengelig under profileringsmateriell.

*SOS-barnebyer forbeholder seg retten til å godkjenne teksten hvor organisasjonen omtales, samt godkjenne logobruken.

Bannere til nettsider

Banneret kan benyttes til eksterne nettsider for å profilere engasjementet deres, og kan lenkes til: www.sos-barnebyer.no

Last ned banner til web.

Web-banner-Mars 

Bannere til intranett

Banneret "Bli SOS-fadder" kan benyttes til intern nettside og lenkes til: www.sos-barnebyer.no/bli-fadder

Last ned norsk banner til intranett (196x76px).

link_intranet

Last ned engelsk banner til intranett (144x76px).

link_intranet_engelsk

E-post signatur

Last ned e-post signatur på norsk.
Last ned e-post signatur på engelsk.

Logo

SOS-barnebyers logo finner dere i forskjellige formater her.

300x75_logo_negative