Gå til hovedinnhold

Engasjer de ansatte

Samarbeidet med SOS-barnebyer hjelper barn til en bedre tannhelse gjennom SOS-prosjektene i Botswana og Ghana. Samtidig kan et samarbeid med SOS-barnebyer skape stolthet blant de ansatte. For å skape denne stoltheten er det viktig å synliggjøre samarbeidet og sikre eierskap blant de ansatte til programmene dere støtter.

Great Place to Work® definerer kjernen av en god arbeidsplass til å være et sted hvor medarbeidere "har tillit til de mennesker de arbeider for, er stolte av det de gjør og føler fellesskap med deres kolleger". Flere av SOS-barnebyer sine samarbeidspartnere har over flere år blitt rangert høyt på denne listen, og hevder at samarbeidet med SOS-barnebyer kan være en del av prisens fortjeneste.

SOS-barnebyer vil gjerne bistå våre samarbeidspartnere med å skape stolthet for engasjementet blant bedriftens ansatte. Gjennom informasjon om programmene dere støtter og forslag til interne aktiviteter vil ansatte få muligheten til å engasjere seg.

Som Hovedsamarbeidspartner har Mars Norge følgende rettigheter/muligheter:

 • Rettigheten til bruk av SOS-barnebyers logo og markedsføring av samarbeidet internt overfor ansatte
 • Rettigheten til bruk av SOS-barnebyers logo og markedsføring av samarbeidet i eksterne kanaler og gjennom PR. Dette gjelder kommunikasjon i alle typer kanaler som radio, TV og aviser i Norge
 • Deltagelse og bidrag fra en av SOS-barnebyers representanter på interne informasjons-/oppfølgingsmøter
 • På initiativ fra dere kan SOS-barnebyer presentere samarbeidet for eksterne relasjoner
 • Dersom det er ønskelig fra deres side, bidrar SOS-barnebyer gjerne med PR rundt sponsoratet
 • Muligheter for salgs- og markedsaktiviteter i samarbeid med SOS-barnebyer. Husk at markedsaktivteter der dere ønsker å profilere samarbeidet skal godkjennes av SOS-barnebyer
 • Synlighet i magasinet SOS-barnebyer. Årlig redaksjonell omtale og logoprofilering i hver utgivelse
 • Profilering av samarbeidet på SOS-barnebyers nettsider med link til Mars Norge
 • Planlegging og gjennomføring av reiser til prosjektene
 • Synlighet i sponsoraktiveter og SOS-arrangementer
 • Logoprofilering på SOS-barnebyers årsrapport
 • Nyhetsbrev med informasjon om prosjektene eller prosjektlandene to ganger årlig
 • Rettigheter til bruk av utvalgte bilder fra SOS’ billedarkiv
 • Tilbud om deltagelse på ulike frokostmøter/seminarer der dere får muligheten til å treffe andre samarbeidspartnere av SOS-barnebyer. Her presenterer vi ulike temaer, blant annet:
  • Informasjon om SOS-barnebyers arbeid i felt
  • CSR
  • Eksempler på hvordan andre bedrifter jobber med SOS-barnebyer
 • Forslag til fysiske eller symbolske julegaver til ansatte
 • Julekortmateriell: Logo og bilder til å designe egne julekort der dere informerer om samarbeidet med SOS-barnebyer.

 

Få flest mulig til å engasjere seg

Ved å etablere en SOS-gruppe, vil det være flere som er med på å dele ansvaret for arrangementer og andre aktiviteter. Aktuelle kandidater kan være:

 • Ansatte som allerede er SOS-faddere
 • Andre ansatte du vet er engasjert i prosjektet

Aktivitetsplan for samarbeidet

Vi ønsker å ha ett møte i året hvor vi sammen med dere går gjennom en aktivitetsplan. Det er opp til dere hvor mye dere ønsker å engasjere de ansatte, men vi anbefaler 1-3 aktiviteter i året.

Bruk også eksisterende kommunikasjonskanaler for å synliggjøre samarbeidet. Har man etablerte tradisjoner i bedriften som f.eks. en intern kick-off eller juletrefest, så kan man inkludere informasjon om SOS-barnebyer i disse aktivitetene.

Effektmåling

Dersom dere ønsker å måle ansattes kjennskap og holdninger til bedriftens engasjement i SOS-barnebyer, anbefaler vi å inkludere noen faste spørsmål om samarbeidet i bedriftens interne undersøkelser (medarbeiderundersøkelse eller klimamålinger). Vi kan komme med innspill til spørsmålsformulering, dersom dette er ønskelig.