Vold i hjemmet får katastrofale konsekvenser

Ariannas barndom var preget av vold. Det endte med at faren til slutt tok livet av moren. Brått var Arianna og de fire søsknene hennes morløse, og far ble fengslet. 

De sto igjen alene, uten noen som kunne ta vare på dem. De lokale myndighetene besluttet at det beste for barna var å få vokse opp sammen i en SOS-familie. Her får Arianna og søsknene hennes den kjærligheten og omsorgen de trenger og ikke minst:

  • En hverdag uten vold.
  • Støtte og oppfølging til å bearbeide det ekstremt vonde de har opplevd.

De får nå de samme forutsetningene til å vokse og utvikle seg på lik linje med andre barn.

Ariannas historie er dessverre ikke et unntak 

I Peru er vold i hjemmet utbredt, og en av de viktigste årsakene til at barn må flytte fra familien sin. For barn som blir utsatt for vold er skole og aktiviteter en redning i hverdagen. Koronapandemien har ført til arbeidsledighet og stengte skoler. Familier tvinges til å holde seg mest mulig innendørs.  Derfor ser vi nå en verdensomspennende økning i antall tilfeller av vold i hjemmet.

Vi er svært bekymret for de langvarige skadene dette kan påføre barna.

Støtter familier som har det vanskelig 

SOS-barnebyer støtter familier i vanskelige livssituasjoner, slik at de bedre får dekket barnas behov for omsorg. Vi lærer foreldre om positivt foreldreskap, oppdragelse uten vold og utfordrer gamle kjønnsrollemønstre. Vi gir også psykososial støtte og alternativ omsorg til barn som er blitt utsatt for vold.

Barna trenger din hjelp mer enn noensinne!  

Du kan gjøre en forskjell. Med et bidrag blir du med på å gi barn i utrygge familier en bedre oppvekst. Din støtte gjør at vi kan gi flere barn som Arianna muligheten til å skape seg en bedre fremtid.

Ønsker du heller å gi et engangsbeløp? Det kan du gjør her

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

0%
Til formålet
0%
Til innsamling
0%
Administrasjon
Dagfinn, SOS-fadder i mange år, ble tydelig rørt da han fikk en overraskende hilsen fra fadderbarnet sitt på direktesendt TV. Foto: Kaia Means

Dagfinn, fadder

«Jeg vet ikke hva jeg kommer til å gjøre av gode ting i livet, men ved å være fadder så har jeg i alle fall hjulpet ett barn. Og i SOS-barnebyer vet vi at ved å hjelpe ett barn, så hjelper man også mange flere.» 

Lars-Ingar Bragvin Andresen, fadder

«For noen uker siden banka det på døra. Det handla ikke om strøm. Ikke forsikringer eller nettleverandører. Heller ikke om bompenger. Det handla om å hjelpe ett barn. Jeg fikk en bamseklem og sa hadet en halvtime senere. Etter ei uke fikk vi et brev i posten. Et ansikt. Et navn. Et sted. Vi var blitt faddere. Fjernt, men samtidig nært. Dette barnet får en fremtid med hjelp av noen få av våre norske kroner.»

 

5 gode grunner til å være fadder

1. Du forandrer barns liv! Barn uten omsorg får en trygg familie å vokse opp i og en god fremtid, takket være dine bidrag som fadder.

2. Du blir mer lykkelig! Det er forsket på at det å gi utløser lykkehormoner og øker livskvaliteten. Som fadder gir du til noen som trenger det hver måned og det gir en god følelse.

3. Du får noe å dele med barna! Enten du har egne barn, bonusbarn eller barnebarn er dette en kjempefin anledning til å dele noe om verden rundt dem. Du får bilder og tegninger, og du kan også skrive til fadderbarnet ditt om du ønsker det. 

4. Du lærer noe nytt! Som fadder kommer du tettere på mennesker fra et helt annet sted i verden. Du lærer nye ting om barneomsorg, oppdragelse, bistandsarbeid og andre kulturer.

5. Du vet at du gjør en forskjell! Pengene du gir brukes der det er størst behov, på den måten hjelper du enda flere barn og gjør verden til et bedre sted.  

Gutter løper i gatene. Callao. Foto: Bjørn-Owe Holmberg