Gå til hovedinnhold

Bidra til at flere barn får et bra liv!

Barn er født med det samme potensialet. Skal de klare å bruke sine iboende ressurser trenger de noen som tar godt vare på dem og gir dem omsorg. Alle barn har dessverre ikke det. Men du kan bidra til at flere får den oppveksten de trenger med ..

.. nok mat

.. skolegang

.. omsorg

.. noen som trøster

.. noen som forteller at det kommer til å gå bra

.. noen som er der for dem - alltid

.. kjærlighet

Vi jobber hver dag, over hele verden, for at alle barn skal få dette. Det klarer vi ikke uten støtte fra deg og andre som ser betydningen av å gi en god barndom.

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

0%
Til formålet
0%
Til innsamling
0%
Administrasjon

Gi en donasjon