Bidra til at flere barn får et bra liv!

Barn er født med det samme potensialet. Skal de klare å bruke sine iboende ressurser trenger de noen som tar godt vare på dem og gir dem omsorg. Alle barn har dessverre ikke det. Men du kan bidra til at flere får den oppveksten de trenger med ..

.. nok mat

.. skolegang

.. omsorg

.. noen som trøster

.. noen som forteller at det kommer til å gå bra

.. noen som er der for dem - alltid

.. kjærlighet

Vi jobber hver dag, over hele verden, for at alle barn skal få dette. Det klarer vi ikke uten støtte fra deg og andre som ser betydningen av å gi en god barndom.

Bidraget fra deg blir fordelt på denne måten

0%
Til barna
0%
Til nye midler
0%
Administrasjon

Gi en donasjon