Gå til hovedinnhold

SOS-barnebyer i Lubango

Sosiale forhold i Lubango

Den langvarige borgerkrigen i Angola har resultert i 1,2 millioner foreldreløse barn i Angola. I tillegg bidrar utbredt fattigdom, malaria og hiv/aidsepidemien ytterligere til at flere barn opplever å miste en eller begge foreldre.

Lubango er hovedstaden i Huila-provinsen og ligger ca 1000 kilometer sør for hovedstaden Luanda. Huila-provinsen er den fjerde mest folkerike provinsen i Angola med 1,7 millioner innbyggere, og er en av provinsene hardest rammet av krigen. SOS-barnebys programmer ligger tre kilometer utenfor Lubango i et jordbruksområde.

Flertallet av befolkningen i regionen lever under fattigdomsgrensen. På grunn av dette er underernæring svært utbredt. Mange barn blir også rammet av tuberkulose og andre sykdommer på grunn av svekket immunforsvar som følge av underernæring. Helsesystemet i de sentrale områdene av landet er dårlig utbygd.

SOS-barneby i Lubango

SOS-barnebyen i Lubango består av 13 familiehus (gjestehuset ble omgjort til familiehus) og har en kapasitet på 130 barn. Barnebyen inneholder også boligen til barnebyleder, bolig til barnebymødrenes assistenter, hus til personalet/ansatte, idrettsbane og administrasjonshus. Barnebyen har 35 ansatte.

SOS-barnehage i Lubango

SOS-barnehagen har kapasitet til 125 barn i alderen tre til seks år. Barnehagen skal gi barna fra SOS-barnebyen og lokalmiljøet rundt barnebyen et godt førskoletilbud, og har vært i drift siden april 1997.

SOS-ungdomshuset i Lubango

SOS-ungdomshuset i Lubango består av 4 enheter hvor opptil 24 ungdommer bor mens de avslutter sin skolegang. Ungdomshuset gir dem en sjanse til å forberede seg til et selvstendig liv under veiledning av ungdomsledere.

SOS-skole Lubango

SOS-skolen i Lubango har vært i drift siden 1997 og tilbyr 800 elever utdanning.

Gratis grunnskole er lovfestet i Angola, men dette innebærer dessverre ikke at alle barn får utdanning av høy kvalitet. De lokale skolene er i dårlig stand og underbemannet. Mange lærere er ukvalifiserte og det kan ofte være opp til 45 elever i en klasse.

SOS-barnebyer har et tett samarbeid med Utdanningsdepartementet i Angola. Skolene bruker nasjonale læreplaner og myndighetene subsidiere lærerlønninger. Dette fører til større bærekraftighet.

Skolen gir grunnskoleutdanning opp til 9. klasse. I tillegg blir det gitt undervisning i data, husholdningsøkonomi, strikking og søm, trearbeid, sveising og lignende. Pga det enorme behovet for utdanningstilbud i dette området, driver skolen utover sin kapasitet med både morgen- og ettermiddagsundervisning. I 2012 fikk skolen et bibliotek, som er et svært populært tilbud blant barna.

SOS-klinikken i Lubango

SOS-klinikken i Lubango består av to undersøkelsesrom og er bemannet av en lege (deltid) og to sykepleiere. I tillegg til å tilby helsetjenester til barna i SOS-barnebyers programmer i Lubango, er målgruppen for klinikken barn, mødre og eldre mennesker fra lokalmiljøet.

Klinikken har kapasitet til 4000 pasienter. Over 30 % av tilfellene som behandles ved klinikken er malaria, hvor barn står for halvparten av sykdomstilfellene.

SOS- familieprogram i Lubango

På grunn av den spente situasjonen i Angola, drev SOS-barnebyer et nødhjelpsprogram i Lubango og Benguela fra 1994. Tjenestene som ble tilbudt var vaksinasjonsprogram for barn, ernæringssentre, alfabetisering for flyktningbarn og materiell støtte til barnehjem og medisinske sentre i nærområdet. I 2005 ble nødhjelpsprogrammene omgjort til SOS-familieprogrammer.

SOS-familieprogrammet i Lubango tilbyr støtte til familier hvor barna står i fare for å miste sine omsorgspersoner. Sammen med lokale myndigheter og andre tjenesteleverandører støtter SOS-barnebyer familier og hjelper dem til å ta vare på sine barn.

Familieprogrammets viktigste målgrupper er enslige forsørgere, besteforeldre- og barneledete familier og familier som er rammet av hiv/aids. Familieprogrammet sikrer barn tilgang til medisinsk behandling og skolegang for på denne måten å sikre barna en trygg og stabil oppvekst. Familieprogrammet driver også kompetansebygging innen barneomsorg slik at foreldrene kan beskytte og hjelpe barna sine. Tiltakene vil gi vanskeligstilte familier muligheten til å hjelpe seg selv til en bedre og mer stabil tilværelse.