Gå til hovedinnhold

Synliggjøring

Synliggjøring av deres engasjement for SOS-barnebyer kan bidra til et positivt omdømme av bedriften. Samtidig kan dere hjelpe SOS-barnebyer med å verve flere støttespillere.

Ved å vise at dere er bedriftsfaddere i SOS-barnebyer, kan dere også påvirke kunder, leverandører eller andre av bedriftens kontakter til å engasjere seg. Med flere bedriftsfaddere og samarbeidspartnere vil SOS-barnebyer kunne bygge nye barnebyer og gi flere foreldreløse og sårbare barn en trygg framtid.

I tillegg til å benytte dere av materiellet vi har laget, kan dere skrive om bedriftsfadderskapet på internettsider, i bedriftsmagasiner eller andre kanaler som bedriften har.

Vi vil gjøre oppmerksom på at bedriftsfaddere ikke har anledning til å bruke SOS-barnebyers logo fritt. Dette er forbeholdt SOS-barnebyers hovedsamarbeidspartnere.

Profileringselementer