Gå til hovedinnhold
Play

SOLSIKKEAKSJONEN NÆRINGSLIV

Bli med på å farge Norge gult sommeren 2021!

Alle barn trenger voksne som ser dem, elsker dem betingelsesløst og er der for dem, uansett. Likevel er dagens virkelighet at hvert tiende barn i verden lever uten den omsorgen, beskyttelsen og oppfølgingen de så inderlig trenger og har rett på. Fattigdom, omsorgssvikt og vold er drivende årsaker. For å oppnå en bærekraftig fremtid trenger vi fremtidens problemløsere. Det er dagens barn som skal utvikle samfunn, skape og bygge ­– og som skal sørge for at ingen barn står alene i tida som kommer. Vi har rett og rett ikke råd til å gå glipp av de kloke hodene som kan forandre verden til det bedre.

Solsikken symboliserer god omsorg

SOS-barnebyer jobber over hele verden, også i Norge, for å sikre barn god omsorg i en stabil familie. Ingen barn skal vokse opp alene! Solsikken er SOS-barnebyers blomst, og den symboliserer betydningen av god omsorg. Akkurat som et lite solsikkefrø trenger næring og solas kjærlighet for å gro og blomstre, trenger barn god omsorg for å utvikle sine iboende evner og bli ressurssterke voksne. Bli med og så solsikker, og sett fokus på omsorgens betydning!

Se så høy solsikken har blitt.

Bedrifter som synliggjør sitt engasjement, er med på å øke kunnskapen om barns livssituasjon og hvor viktig omsorg er for at barn skal vokse og utvikle seg. Slik blir flere inspirert til å handle, og internt bygge stolthet og bevissthet rundt bedriftens viktige samfunnsengasjement.

Samarbeidspartnere planter frø

Våren er her og det er tid for å så solsikker. I år er det mange av våre gode og viktige samarbeidspartnere som er med på solsikkeaksjonen.

Aktiv Eiendomsmegling«Vi i Aktiv Eiendomsmegling er en engasjert gjeng rundt samarbeidet med SOS- barnebyer; som både bidrar til at flere barn får et trygt hjem og setter fokus på våre felles verdier og kultur. Etter et år med sosial nedstenging og restriksjoner er vi glade for å være med på Solsikkeaksjonen i år, og håper at det kan gi glede til våre ansatte og kunder samtidig som det setter fokus på verdens viktigste formål.» 

MARS Norge logo«Kampanjen vi har med SOS-barnebyer er kampanjen som våre ansatte og selgere strekker seg mest for å levere gode resultater på. De vet at de er med å støtte en viktig sak og Solsikkeaksjonen kommer til å engasjere dem enda mer! Kanskje noen av dem til og med finner en ny «hobby» med å plante solsikker? - Gøy og viktig å være med!»

Logo JBF«Jbf bank og forsikring støtter SOS-barnebyer og det gode arbeidet de gjør. Vi deler flere felles mål om en bærekraftig fremtid, og har stor respekt for arbeidet SOS-barnebyer gjør ute i verden. Alle barn fortjener omsorg og trygge rammer, og solsikkeaksjonen er en fin måte å minne oss alle på det. Derfor var det ikke noe tvil om at vi skulle delta på solsikkeaksjonen i år. Å farge våre ansattes hjem med gule blomster er en fin måte å minne oss på å ta vare på de mest sårbare i samfunnet vårt.»

IDÉ bilde med solsikker«Ide House of Brands er med på Solsikkeaksjonen fordi vi er opptatt av felleskap og ønsker å skape engasjement blant våre ansatte rundt en felles hjertesak. Solsikkeaksjonen er en fantastisk måte å spre SOS-barnebyers gode budskap og samtidig glede andre.»

 

 

Forslag til aktiviteter

Ved å så solsikkefrø, plante dem ut og farge Norge gult, bidrar de ansatte i bedriften til å skape oppmerksomhet rundt SOS-barnebyers arbeid, slik at flere engasjerer seg for en bærekraftig framtid der ingen barn eller familier står alene.
Tre gutter står konsentrert ved et hagebord og planter frø. Foto: Turid Weisser

 

 • PLANT I EGEN HAGE!
   Så solsikker i egen hage. Ta bildet og del på instagram under #fargnorgegult. 
 • SPIREGLEDE
  Plant solsikkefrø og driv fram spirer. Disse kan du gi bort til noen du vil glede eller selge til inntekt for SOS-barnebyer. Engasjer familien, naboer og andre. Etiketter til spiregledeprosjektet finner du her.
 • SAMARBEID med noen i lokalsamfunnet ditt og finn et sted dere kan dyrke fram en liten solsikkeåker.
 • VILLPLANTING
   Så solsikker i grøftekanter og på steder i lokalsamfunnet som trengs å lyses opp. Plantekasser kan også benyttes. Sjekk først om tillatelse må innhentes i forkant.
 • KONKURRANSE Arranger konkurranse på arbeidsplassen din; hvem får den høyeste solsikken, hvem får den rareste solsikken, hvem tar det rareste bildet, hvem planter solsikker på det hyggeligste stedet

God omsorg er et viktig grunnlag for å nå alle bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål nr. 17: Samarbeid for å nå målene

Å oppnå utvikling for alle er ambisjonen bak FNs bærekraftsmål. Under mottoet “Leave no one behind” skal myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn mobilisere sammen for å bekjempe fattigdom og ulikheter innen 2030. Å sikre barn god omsorg er den viktigste og mest lønnsomme samfunnsinvesteringen vi kan gjøre. Skal flere barn lykkes i livet må vi samarbeide. Målet med Solsikkeaksjonen er å mobilisere til felles innsats slik at mange flere barn får en trygg oppvekst. Sammen skaper vi de største og viktigste endringene. Sammen for fremtiden, sammen for barna. solsikkeaksjonen.no Ingen barn skal vokse opp alene. Bli med på Solsikkeaksjonen!

 

Solsikkeaksjonen

 

Les mer om SOS-barnebyers muligheter for samarbeid