Gå til hovedinnhold

Hvilket samarbeid passer din bedrift?

Et partnerskap med oss skal alltid lønne seg – for samfunnet, for bedriften, og ikke minst for barna vi skaper et vendepunkt for.

Under kan du lese mer om våre partnerkonsepter. Ta gjerne kontakt, så finner vi formen som passer for nettopp din virksomhet.

– Vårt engasjement sammen med SOS-barnebyer handler ikke om velgjørenhet. Det handler om å skape endring.

Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS

Hovedsamarbeidspartner

Gjensidig og helhetligPartnerskap_Hovedsamarbeid_Sirkel_RGBPartnerskap_Hovedsamarbeid_Sirkel_RGB

Som hovedsamarbeidspartner tenker du langsiktig rundt bærekraftsansvaret. Gjensidig verdiskapning er nøkkelord for denne samarbeidsformen, og bedriftens mål og ønsker danner utgangspunktet. Samtidig som virksomheten blir en pådriver for utvikling og FNs bærekraftsmål, finner vi gode og relevante budskap som engasjerer medarbeidere og øvrig nettverk.

Hvorfor bli hovedsamarbeidspartner? 

 • Bred aktivering innad og utad
 • Felles profilering og posisjonering
 • Tydeliggjør samfunnsrollen

 

Årlig bidrag til SOS-barnebyer utgjør minimum 1 MNOK i tre år.

Kan bestå av både økonomiske bidrag og relevante tjenester (pro-bono).

Bærekraftspartner

Handlekraft og bærekraft Partnerskap_B├ªrekraftspartner_Sirkel_RGBPartnerskap_B├ªrekraftspartner_Sirkel_RGB

Som bærekraftspartner er du med på å realisere verdens utviklingsmål. Du er særlig opptatt av den langsiktige effekten av bedriftens samfunnsengasjement, og av å være en del av løsningen. Sammen med SOS-barnebyer bidrar du til tiltak knyttet til ett eller flere av FNs bærekraftsmål, for eksempel innen utdanning, sysselsetting, likestilling eller andre sosiale spørsmål.  

Hvorfor bli bærekraftspartner?

 • Tydeliggjør forpliktelsen til FNs bærekraftsmål
 • Kan fokusere på ett eller flere mål
 • Øker innsikt og kompetanse innad og utad

 

Årlig bidrag til SOS-barnebyer utgjør minimum kr 500 000.

Kan bestå av både økonomiske bidrag og relevante tjenester (pro-bono).

Innovasjonspartner

Nye løsninger på sosiale utfordringer Partnerskap_Innovasjonspartner_Sirkel_RGBPartnerskap_Innovasjonspartner_Sirkel_RGB

Som innovasjonspartner bidrar du til å løfte aktuelle samfunnsspørsmål – og til å finne effektive løsninger. Gode partnerskap er avgjørende for at SOS-barnebyer kan utvikle og iverksette nye modeller og piloter som sikrer flere barn en trygg oppvekst. Innovasjonspartnere bidrar for eksempel med finansiell støtte, teknologi og/eller annen verdifull kompetanse.  

Hvorfor bli innovasjonspartner?

 • Posisjonerer bedriften som sosialt innovativ
 • Sammen om å løse samfunnsutfordringer («shared value»)
 • Bidrar til FNs bærekraftmål

 

Årlig bidrag til SOS-barnebyer utgjør minimum kr 250 000.

Kan bestå av både økonomiske bidrag og relevante tjenester (pro-bono).

Støttespiller

Muliggjør viktige tiltak for barn Partnerskap_St├©ttespiller_Sirkel_RGBPartnerskap_St├©ttespiller_Sirkel_RGB

Som støttespiller satser du på fremtidens samfunnsbyggere – barn og unge. Bedriften bidrar med økonomisk støtte til å realisere SOS-barnebyers programmer for å gi barn omsorg, utvikling og utdanning. Slik får barna verktøyene de trenger for å lykkes og nå sitt fulle potensiale. Sammen bygger vi lokalsamfunn og verdenssamfunn, ett barn av gangen.

Hvorfor bli støttespiller?

 • Enkelt og effektivt uttak av samfunnsengasjementet
 • Tydeliggjør verdiene bedriften står for
 • Bidrar til bærekraftig utvikling

 

Årlig bidrag til SOS-barnebyer utgjør minimum kr 100 000.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med:

Bibbi Sørvig

Bibbi Sørvig

Partneransvarlig næringsliv.
Mobil: 901 75 741

Turid Weisser

Turid Weisser

Partneransvarlig organisasjoner og næringsliv.

Mobil: 480 05 167

Victoria Prøitz

Victoria Prøitz

Rådgiver Næringsliv og partnerskap.

Mobil: 936 91 955

Martin Bodd

Martin Bodd

Rådgiver – Små og mellomstore bedrifter.

Mobil: 915 17 140