Hvilket samarbeid passer for din bedrift?

Et samarbeid med SOS-barnebyer skal være en investering. For bedriften, for samfunnet, og ikke minst for barna man skaper et vendepunkt for.

SOS-barnebyers målsetting er at et samarbeid – eller sponsorat – skal gi best mulig intern og ekstern effekt for bedriften. Det skal være med på å skape et engasjement og si noe om verdiene og samfunnsrollen bedriften står for.

Ta kontakt, så finner vi formen som passer for din bedrift!

Vårt engasjement handler ikke om velgjørenhet. Det handler om å skape endring.

Daniel Siraj, konsernsjef OBOS

Hovedsamarbeidspartner

Som hovedsamarbeidspartner tenker bedriften langsiktig og strategisk rundt sitt samfunnsansvar. Dette er det fremste samarbeidskonseptet til SOS-barnebyer, og det eneste der bedriften kan benytte organisasjonens logo.

Partnerskapet bidrar til å tydeliggjøre samfunnsengasjementet innad og utad. Sammen utvikler vi mål og aktiviteter for å ta ut våre felles verdier på best mulig måte.

Dette inngår i samarbeidet:

 • Fagrådgivning knyttet til bedriftens samfunnsansvar
 • Oppfølging for å skape best effekt og nå mål for partnerskap
 • Rådgivning i konseptualisering og merkevarebygging
 • Bruk av SOS-barnebyers logo (ev. kampanjelogo)
 • Bruk av profileringsmateriell
 • Eksponering av bedriften i SOS-barnebyers kanaler
 • Relevant program/tema for din bedrift (inkl. rapportering)
 • Mulighet for programreise
 • Deltakelse i SOS-barnebyers partnernettverk
 • PR/kommunikasjon, inkl. sosiale medier

 

Bedriftspartnere

Bedriftspartnere tenker langsiktig rundt sitt samfunnsengasjement og har som regel mål om en intern effekt gjennom samarbeidet.

I fellesskap utvikler vi målene og aktivitetene som best operasjonaliserer partnerskapet.

 

Dette inngår i samarbeidet:

 • Fagrådgivning knyttet til bedriftens samfunnsansvar
 • Oppfølging for å skape best effekt og nå mål for partnerskap
 • Bruk av profileringsmateriell
 • Eksponering av bedriften i SOS-barnebyers kanaler
 • Relevant program/tema for din bedrift (inkl. rapportering)
 • Mulighet for programreise
 • Deltakelse i SOS-barnebyers partnernettverk
 • PR/kommunikasjon, inkl. sosiale medier

 

Brandpartner

Brandpartnere ønsker å utvikle merkevaren sin gjennom felles verdier med SOS-barnebyer.

Sammen utvikler vi relevante konsepter og kampanjer rundt merkevarens verdier og samfunnsengasjement.

 

Dette inngår i samarbeidet:

 • Oppfølging for å skape best effekt og nå mål for partnerskap
 • Rådgivning i konseptualisering og merkevarebygging
 • Bruk av profileringsmateriell
 • Eksponering av bedriften i SOS-barnebyers kanaler
 • Relevant program/tema for din bedrift (inkludert rapportering)
 • Mulighet for programreise
 • Deltakelse i SOS-barnebyers partnernettverk
 • PR/kommunikasjon, inkl. sosiale medier

 

Bedriftsfadder

Bedriftsfaddere ønsker å utforske sitt samfunnsengasjement for å styrke bedriften, motivere medarbeidere, samt skape utvikling for barn.

Vi bidrar med materiell og ideer til hvordan engasjementet kan aktiviseres internt og eksternt.

 

Dette inngår i samarbeidet:

 • Relevant program/tema for din bedrift (inkl. rapportering)
 • Mulighet for programreise
 • Deltakelse i SOS-barnebyers partnernettverk

Les mer og bli bedriftsfadder.

Kontakt

Ta kontakt med meg for å diskutere mulighetene med et samarbeid!

 Elisabeth-Ryttterager

Elisabeth Rytterager
Rådgiver næringsliv og samfunnsansvar
SOS-barnebyer Norge
Mobil: +47 90 76 79 11
Send e-post