Play

BLI MED PÅ SOLSIKKEAKSJONEN

Solsikker er et symbol på omsorgens kraft. Se filmen >>

Ingen barn skal vokse opp alene og alle barn har rett til å blomstre. Likevel er dagens virkelighet at hvert tiende barn i verden lever uten den omsorgen, beskyttelsen og oppfølgingen de trenger og har rett på.

For å oppnå en bærekraftig fremtid trenger vi fremtidens problemløsere. Det er dagens barn som skal utvikle samfunn, skape og bygge ­– og som skal sørge for at ingen barn står alene i tida som kommer. Vi har rett og rett ikke råd til å gå glipp av de kloke hodene som kan forandre verden til det bedre.

Akkurat som et lite solsikkefrø trenger næring og solas kjærlighet for å gro og blomstre, trenger barn god omsorg for å utvikle sine iboende evner og bli ressurssterke voksne. Bli med og så solsikker, og sett fokus på omsorgens betydning!

- Vi i Espira er med på solsikkeaksjonene fordi vi ønsker å bidra til å bevisstgjøre betydningen av å sikre barn god omsorg i en stabil familie. 

Jens Schei Hansen, kommunikasjonsdirektør, Espira barnehager 

Bli med å farge Norge gult!

Solsikkeaksjonen

Bidrar til å nå FNs bærekraftsmål:

FNs bærekraftsmål nr. 17: Samarbeid for å nå målene