BLI MED PÅ SOLSIKKEAKSJONEN

Solsikker er et symbol på omsorgens kraft.

Alle barn har rett til å få vokse opp i et trygt hjem. Gjennom Solsikkeaksjonen samler norske barn inn penger gjennom ulike aktiviteter, slik at utsatte barn i andre land får et trygt hjem i en stabil familie. Støtt årets solsikkeaksjon du også! 

Hva er Solsikkeaksjonen?

Solsikkeaksjonen er en aksjon der man igjennom ulike aktiviteter lærer om barn i andre land, sin egen påvirkningskraft og at alle kan gjøre en forskjell. I tillegg kan man samle inn penger til støtte for SOS-barnebyers arbeid.

Alle barnehager som deltar på Solsikkeaksjonen eller på annet vis engasjerer seg for SOS-barnebyer bidrar til at barn som er alene får omsorg, beskyttelse og et trygt hjem.

Bakgrunn for solsikkeaksjonen

For å oppnå en bærekraftig fremtid trenger vi fremtidens problemløsere. Det er dagens barn som skal utvikle samfunn, skape og bygge ­– og som skal sørge for at ingen barn står alene i fremtiden. Vi har rett og rett ikke råd til å gå glipp av de kloke hodene som kan forandre verden til det bedre.

Akkurat som et lite solsikkefrø trenger næring og solas kjærlighet for å gro og blomstre, trenger barn god omsorg for å utvikle sine iboende evner og bli ressurssterke voksne.

Hvordan gjennomføres Solsikkeaksjonen?

Dere velger selv når og hvordan Solsikkeaksjonen skal gjennomføres. Noen velger å legge aksjonen til en sommeravslutning eller en høytidsmarkering, mens andre tar den i forbindelse med FN-dagen. En Solsikkeaksjon kan arrangeres i stor eller liten skala:

  • Solsikkefest med kostymer og kafé
  • Forestilling/kunstutstilling med inngangsbillett
  • Basar/loddsalg
  • Så og dyrke solsikker - selge stiklingene
  • Bruktmarked med leker, bøker og klær

En annen mulighet er å samarbeide med skoler, andre barnehager og lag/foreninger i nærmiljøet og lage en flott festdag i lokalsamfunnet. Mulighetene er mange!

 

Aksjonstips  

 

Slik engasjerer Haukeliveien barnehage seg

Inspirerende barnehagemateriell

Å delta på Solsikkeaksjonen er en fin måte å jobbe med flere av områdene i Rammeplanen på - både verdimessig, faglig og praktisk. Vårt barnehagemateriell er utviklet av engasjerte barnehagelærere og med oss på laget har vi selveste Karsten og Petra! Mye av materiellet er digitalt og her kan dere også laste ned informasjonsflyere om Solsikkeaksjonen, plakater og etiketter til solsikkespirene.

Les mer og bestill barnehagemateriell her 

Innsamling med Vipps: SOS-barnebyers vippsnummer for barnehager er 24869. Nummeret benyttes av mange barnehager. Dersom vi skal klare å skille ut hva som kommer fra den enkelte barnehage må innbetalingene merkes med barnehagens navn i meldingsfeltet. Vi kan også opprette barnehagen som egen aktør på dette vippsnummeret.

Kontantinnsamling: Pengene som samles inn på Solsikkeaksjonen innbetales til SOS-barnebyers kontonummer 8380.08.73730. Det er viktig at innbetalingen merkes Solsikkeaksjonen + barnehagens navn. Ta kontakt på skole@sos-barnebyer om dere ønsker dette.