Hva er Solsikkeaksjonen?

Solsikkeaksjonen - kort fortalt

Solsikkeaksjonen er en aksjon der man igjennom ulike aktiviteter lærer om omsorgens betydning, barns rettigheter og egen påvirkningskraft. Gjennom barnehagemateriellet lærer barna om SOS-barnebyers arbeid og barn i andre land. Noen barnehager velger å ha en innsamling, andre deltar ved å så solsikker. Ved å fargesette lokalsamfunnet sitt med solsikker, eller dele ut solsikkespirer så er barna med på å spre glede! Tar man i tillegg i bruk solsikkemateriellet bidrar barnehagen med å spre kunnskap og oppmerksomhet om barns rett til en trygg barndom.

Hvorfor delta?

Alle barn trenger voksne som ser dem, elsker dem betingelsesløst og er der for dem, uansett. Likevel er dagens virkelighet at hvert tiende barn i verden lever uten den omsorgen, beskyttelsen og oppfølgingen de så inderlig trenger og har rett på. Fattigdom, omsorgssvikt og vold er drivende årsaker. SOS-barnebyer jobber over hele verden, også i Norge, for å sikre barn god omsorg i en stabil familie. 

Ingen barn skal vokse opp alene og alle barn har rett til en familie. Akkurat som et lite solsikkefrø trenger næring og solas kjærlighet for å gro og blomstre, trenger barn god omsorg for å utvikle sine iboende evner og bli ressurssterke voksne.

Alle som deltar på Solsikkeaksjonen eller på annet vis engasjerer seg for SOS-barnebyer bidrar til at barn som er alene får omsorg, beskyttelse og et trygt hjem.

Hvordan delta? 

  • Ved å så solsikkefrø. Plante dem ut til glede for nabolaget eller del ut solsikkespirer! 
  • Lag et lite solsikkeforskningsprosjekt. Dyrk ulike solsikketyper og gi de forskjellige vekstforhold. Reflekter med barna underveis.
  • Ved å ha en innsamling til støtte for SOS-barnebyers arbeid. For eksempel ved å arrangere en basar eller ved å dyrke fram og selge solsikkespirer.

Få tips til flere aktiviteter her.

Bestill materiell til aksjonen her.

Barnehager som deltar på Solsikkeaksjonen ved å ha en innsamling innbetaler de innsamlede midlene til SOS-barnebyers kontonummer 8380.08.73730. Det er viktig at innbetalingen merkes Solsikkeaksjonen + barnehagens navn. Dere kan også benytte dere av vårt vippsnummer for Solsikkeaksjonen: #24869. Barnehagen kan få egen bruker på dette vippsnummeret. Ta kontakt om dette er aktuelt for din barnehage.Aksjonstips  

 

Slik engasjerer Haukeliveien barnehage seg

Inspirerende barnehagemateriell

Å delta på Solsikkeaksjonen er en fin måte å jobbe med flere av områdene i Rammeplanen på - både verdimessig, faglig og praktisk. Vårt barnehagemateriell er utviklet av engasjerte barnehagelærere og med oss på laget har vi selveste Karsten og Petra! Mye av materiellet er digitalt og her kan dere også laste ned informasjonsflyere om Solsikkeaksjonen, plakater og etiketter til solsikkespirene.

Les mer og bestill barnehagemateriell her