Gå til hovedinnhold

Samvær til barns beste?

Samvær er en kompleks utfordring, fylt med dilemmaer og krevende beslutninger. I dette webinaret utforsker vi, sammen med eksperter på feltet, hvordan vi kan skape gode samvær som virkelig gagner barnets beste. SE WEBINARET NEDERST PÅ DENNE SIDEN.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et spennende og engasjerende webinar der vi har samlet et knippe kompetente fagfolk som vil belyse de muligheter og utfordringer som ligger på samværsfeltet. 

I dette webinaret vil du høre fra:

  • Christian Børge Sørensen, jobber som spesialrådgiver for menneskerettigheter hos Sentralenheten for barneverns- og helsenemndene.
  • Elisabeth Backe-Hansen, en anerkjent forsker ved OsloMet, med dyp innsikt i barnevern. Hun vil presentere funn fra rapporten «Samvær i praksis», som analyserer samværsordninger i barnevernet.
  • Eli Wenche Andersen og Anne-Malin Granerud, forfatterne bak boka «Samvær etter omsorgsovertakelse», deler sin praksisnære tilnærming til samvær og erfaringer fra arbeidet i Fyrlykta.
  • Mathias Lia Nordmoen, er erfaren jurist og seniorrådgiver for Barneombudet, gir innsikt i Barneombudets arbeid med barns perspektiver på samvær, som presentert i rapporten «Blod er ikke alltid tykkere enn vann».
  • Marianne Oftedahl, fagleder i Norsk fosterhjemsforening, som deler erfaringer fra fosterforeldres ståsted.
  • Merete Løland, leder for Organisasjon for barnevernsforeldre (OBF), som deler perspektiver fra foreldrenes ståsted.

Bli med oss når vi utforsker veien til å skape varige og meningsfulle samvær som virkelig tjener barnets beste. 

Se webinaret her: