Barna ingen liker

Noen barn og unge kan være vanskelig å like. Enkelte er så grenseløse at lovbrudd er vanlig. Hva gjør vi som voksne når vi står ovenfor ungdom som utfordrer, skremmer og provoserer oss? Er endring mulig? Og for hvem?

27. april 2023


Hva gjør vi som voksne når vi står ovenfor ungdom som utfordrer, skremmer og provoserer oss? Er endring mulig? Og for hvem? I dette webinaret setter vi søkelys på tiltak og prosjekter som har gjort en forskjell, for alle involverte. Les mer om programmet under videoen.

Program

Forebygging av ungdomskriminalitet – hva virker?
Stian Lid, forsker ved OsloMet
Forskere ved NOVA og NIBR har evaluert tre forebyggende tiltak i Oslo kommune. Bli kjent med noen av de avgjørende forutsetningene som må på plass for å lykkes med å forebygge og håndtere ungdomskriminalitet. 

Choose your battles!
Bente Andersen, miljøterapaut Nordbyun Ungdomsskole
Når du velger dine kamper vinner det som er viktigst. Som tidligere fostermor med 26 år på jobb innen barnevernsfeltet har hun solid erfaring med ungdommer som tøyer strikken. Nå skaper hun en alternativ skolehverdag for elever som strever på en skole som står midt i en storstilt snuoperasjon. 

Endring er mulig!
Paul Viktor Wiker, lektor og bråkestopper
En skole der alle elever opplever trygghet og fravær av krenkelser og mobbing – en utopi? Kanskje ikke. Paul Viktor Wiker siden 1996 jobbet med å snu negative skolemiljø. Det handler om å komme i forkant av trøbbel og sikre tilstrekkelig struktur, system og kompetanse. Det meste handler om hva de voksne gjør i skolen, sammen med foreldrene. 

Hvordan få inn ungdom som er på vei ut?
Michael Cruz, SaLTo-koordinator og Hamza Ali, pedagog, utekontakt og instruktør i ambassadørprogrammet. Begge fra Sagene Bydel.
Han har gjort det til et livsvalg å være der for ungdom som strever og som mangler nettverk. Sagenes SaLTo koordinator har både jobbet for politiet og som minoritetsrådgiver hos IMDI Han har selv kjent ekskluderingens kraft på kroppen og brenner for å se mulighetene som bor i hver eneste ungdom som krysser hans vei. Hamza Ali er en av dem. 

Samtalens kraft – fellesskap og mestring.
Isabel Espinoza, SaLTo-koordinator Frogner bydel
Da Bydel Frogner i Oslo kommune opplevde store utfordringer i sitt jentemiljø i 2005 utviklet de en gruppemetodikk inspirert av blant annet «United Sisters – Fryshuset» i Sverige. Sisterhood-prosjektet så dagens lys og metodikken har siden spredd seg landet rundt. Gruppefellesskap, samtaler og tilhørighet er stikkord. Styrket selvfølelse, relasjon og søsterskap er resultatet.

De lave forventningers forbannelse.
Abdinor B. Mahamed, Prosjektleder og styremedlem i Tøyen Sportsklubb 
Tøyen sportsklubb er kanskje landets viktigste klubb. Med sitt sterke fokus på «innenforskap» i det området av landet som har størst levekårsutfordringer jobber klubben hardt for den enkeltes mulighet til å «løfte seg sjæl». Da må man tørre å tenke stort og handle deretter. Tøyenakademiet er en viktig del av dette. Her det ikke reglene som styrer – men kulturen. Han var deltaker ved akademiets første kull – nå er han «Hele Tøyens Abdinor».