Barnevernsreformen

Om ni måneder trer barnevernsreformen i kraft. Hva venter og hvilke erfaringer har pilotkommunene gjort seg til nå?

16. april 2021

I dette webinaret får du innsikt i hva reformen egentlig går ut på, og hva den vil si for den enkelte. Du får anledning til å lære av prøvekommunene og vi drøfter løsninger for både fosterhjem, tidlig innsats og økt samarbeid på tvers. Les mer om programmet under videoen.

Programmet

Om bare 9 måneder kommer en ny barnevernsreform. Mange er ikke godt nok forberedt til det som kommer, der kommunen får enda større ansvar. Derfor dette webinaret; for deg som jobber i barnevernet, eller jobber med utsatte barn som lærer, ansatt i barnehage eller fritidsaktiviteter.

Vi skal få et bedre bilde av hva reformen egentlig går ut på, og hva den vil si for deg. Vi skal lære av prøvekommunene, og drøfte både fosterhjem, forebygging, samarbeid på tvers og tiltak. Det blir også anledning til å stille spørsmål til deltagerne våre.

Du møter blant andre:

  • Ingvild Ofte Arntsen, statssekretær i Barne- og familiedepartementet
  • Kai Agnar Finsnes, divisjonsdirektør tjeneste i Bufdir
  • Kristina Overn Krohn, senior manager i Deloitte AS
  • Mette Barth Andersen, prosjektleder Under samme tak i Drammen
  • Terje Næss, kommunalsjef i Lillehammer
  • Tone Granaas, fra Norsk Fosterhjemsforening
  • Thomas Johansen, fra Landsforeningen for barnevernsbarn
  • Else Berit Kyte, oppvekstsjef i Øvre Eiker