Hvordan styrke familier i krise?

For å unngå unødvendige splittelser av familier må familiene få tettere oppfølging og bedre koordinert hjelp. Det er her familiepartneren kommer inn. Lær mer om prosjektet i dette webinaret!

6. juni 2023


Et barn som vokser opp i et ustabilt hjem står i fare for å leve med konsekvensene resten av livet. Derfor har SOS-barnebyer, sammen med kommunene Lillehammer og Øvre Eiker, samt forskere fra OsloMet, utviklet et nytt hjelpetiltak – Familiepartner. Les mer om programmet under videoen.

Systemsvikt fører til at familier fanges opp for sent, at hjelpetiltakene ikke er tilpasset eller intensive nok, at informasjon glipper og at rotårsaker ikke ryddes av veien. En familiepartner kan her være en god løsning! På dette webinaret vil du blant annet lære mer om:

  • Hvordan er det å ha familiepartner som tiltak, og hvordan er det å ha det som jobb?
  • Hva består egentlig Familiepartner-prosjektet av?
  • Hvorfor er det viktig å forske på barnevernstiltak i Norge? 
  • Hvorfor, og hvordan, kobles Ferd sosiale entreprenører med kommuner?
  • Hvordan kan et eget saksbehandlingssystem fra Visma, forenkle dokumentasjonsarabeidet i samarbeidet med familiene? 
  • Og hvordan kan et økonomiverktøy fra DNB forenkle hverdagen- for både barnevernstjenesten OG familiene?

Vi har med oss, engasjerte familiepartnere, familier som har familiepartnere som tiltak, en inspirert oppvekstsjef, dyktige forskere fra OsloMet, Ferd som finansierer innovative og gode samfunnsprosjekter og  fremsynte utviklere fra DNB og Visma.

Les mer om prosjektet her:

Familiepartner

Prosjektet Familiepartner er et hjelpetiltak gjennom barneverntjenesten som skal forebygge omsorgsovertakelser.