En gruppe ungdommer sitter samlet i en gymsal, men se prater og smiler til hverandre.

Ettervern, det glemte kapittelet i barnevernet?

Webinar: God støtte i overgangen til voksenlivet kan hindre utenforskap og legge avgjørende grunnlag for et godt liv. Men hva er et godt ettervern, og hva gjør de kommunene som lykkes?

Tid: Torsdag 24. oktober kl. 1300 – 1430 
Sted: Strømmes live på Facebook her

På programmet

I dette webinaret vil vi løfte et kapittel i barnevernet som ofte kan oppleves som glemt. Vi vil både dra de store politiske linjene, se på hva vi vet fra forskningsfeltet og trekke frem gode eksempler fra praksisfeltet. Hva kan det offentlige gjøre for ungdom mellom 18 og 25 år, for å sikre at de står best mulig rustet? I dette webinaret vil vi se nærmere på hva som er godt ettervern for ungdom i barnevernet, med spesielt fokus på nettverk og bolig.

Du vil blant annet møte:

  • Veronica Paulsen, forskningsleder ved NTNU Samfunnsforskning, og er selv utdannet barnevernspedagog. Paulsen har vært opptatt av ettervern i barnevernet over flere år og jobber i skrivende stund med nettopp ettervern, i et sammenligningsstudie mellom Norge og Australia.
  • Jørn Are Aune, familie- og nettverksrådgiver i Trondheim, en kommune som systematisk har arbeidet med å kompetanseutvikling og styrkning av nettverksarbeidet på tvers av tjenestene over tid.
  • Kjersti Movold, prosjektleder i SOS-barnebyer. Movold leder prosjektet «En tryggere overgang til voksenlivet – et samarbeidsprosjekt på ettervern». I samarbeid med flere barneverntjenester og ungdommer har SOS-barnebyer utarbeidet verktøy for refleksjonssamtaler om nettverk, utarbeidet en modellbeskrivelse for tiltaket Hybelvertfamilie for ungdom i ettervern og utarbeidet en rapport med anbefalinger på nettopp ettervern i barneverntjenesten.

Flere navn kommer. Programmet oppdateres løpende.