De ensomme gutta og de farlige fellesskapene

De forsvinner inn i internettets bekkmørke bakganger uten at voksne kjenner til hvor de er og hva som skjer der. Hvem er de? Hvordan havnet de der? Hvordan forebygge? Og hvordan få dem ut?

23. november 2023

I dette webinaret handler det om de gutta som står alene, og de farlige fellesskapene som trekker i fravær av omsorg, mening og tilhørighet. Noen havner i forsterkede ekkokamre med felles fiende- og verdensbilde, noen blir radikalisert, noe samler seg rundt sitt hat til kvinner og andre ender med å omsette overbevisningene i handling som kan ramme både dem selv og samfunnet.  Så hva skjer? Hvem er i risikosonen? Og hva sier biologien, fagfolka og ikke minst gutta som har vært der selv? 

Se mer informasjon om webinaret under videoen.

Program:

En mors historie
Ellen Ihle-Hansen, mamma
Ellen er mor til Johanne Zhangjia Ihle-Hansen som ble drept 10. august 2019 av sin stebror som gikk til angrep på Al-Noor moskeen samme dag. Her er hennes historie og oppfordring. 

Guttas kamp for tilværelsen – om menneskenaturens grunnsteiner
Jens Andreas Huseby, adferdsbiolog
Hvorfor er samarbeid viktigere for oss enn fellesskap? Og hvordan kan det gode innad i en gruppe bli til det vonde utad? Om utgrupper, inngrupper og «oss mot dem». Og ikke minst om hvordan et felles fiendebilder styrker gruppa og  behovet man har for å beskytte den. Og dermed seg selv. Men er løsningen nærmere enn vi tror?
 
Hardt å være mann?
Adam Schjølberg, medlem av mannsutvalget
Har dagens mannsrolle bidratt til et snevrere handlingsrom for gutta til å være den man er? For om man ikke kan være den man er, hvem blir man da? Om viktigheten av å snakke om samfunnets krav og forventninger til tradisjonelle kjønnsroller og maskulinitet. Og om fallgruvene som kan ramme om vi lar være. 
 
Sinte, unge menns behov for alternative virkeligheter
Lasse Josephsen, journalist 
Når tillitten til det etablerte forsvinner er veien kort til å skape seg sin egen virkelighet. Lasse kjenner det mørke nettet fra innsiden, men valgte å snu og kanalisere sinnet sitt i noe nyttig. Nå deler av han av sin innsikt slik at flere kan bidra til at færre finner vei inn. 

Relasjonenes kraft og betydning av påkobling 
Synne Rønning, Familieterapaut og kursleder i Windjammer
Hva skjer med gutta som har mistet både tro på seg selv og samfunnet når de blir stua sammen i en seilskute og må samarbeide? I ukesvis? Og hva er viktig å passe på i det viktige arbeidet med å styrke de voksne som er på laget rundt dem? 

Hvordan hjelpe når nettet fanger?
v/Kjetil Friisø Ramborg, RTVS Øst
Hva kan vi gjøre for å redusere risikoen for radikalisering, hvem er i faresonen og hva skal vi se etter? Og ikke minst – hva gjør vi når nettet fanger? Kjetil er prosjektleder for utveier.no, en verktøykasse som styrker både hjelpeapparat og privatpersoner når alarmklokkene ringer.