Ingen_alene

Ingen barn skal stå alene, og ingen voksne skal føle seg alene når de hjelper familier som sliter. Hva vil barnevernsreformen, ny lov og press fra omgivelsene bety for oss som jobber for barna?

1. oktober 2021

I dette webinaret diskuterer vi framtidas barnevern, som må gjøres av mange flere enn barnevernet. 30 år etter barnekonvensjonen vedtar FN endelig en resolusjon om hva som kreves av omsorg for barn. Samtidig har Norge et stort blikk på oss fra verden. Er vi gode nok? Gir vi tilstrekkelig støtte til de barna som trenger det alle mest? Les mer om webinarprogrammet under videoen.

Program

SOS-barnebyer mener at vi i Norge langt ifra er gode nok. Det kreves store strukturelle endringer. Vi må få til tverrfaglig samarbeid på en mye bedre måte. Det må jobbes tettere med familiene som sliter, og med barna som trenger støtte. Og alle som jobber i disse tjenestene må bli flinkere til å lytte til og involvere barna i alt som angår dem.

Vi diskuterer hvordan lærere, barnehageansatte, helsesykepleiere og fritidsledere kan være til enda større hjelp for de barna som ikke får trygghet hjemme. Barn trenger full mobilisering fra alle gode krefter, så de slipper å stå alene. 

Hvorfor får vi det ikke helt til?
Det mangler ikke på fine taler, reformer og lover. Likevel settes det ikke av tilstrekkelig med ressurser, og vi gjør for lite for de mest utsatte.  Reidar Hjermann, spesialist i barne-og ungdomspsykologi og tidl. barneombud

Alene, hver for seg 
Mange opplever at de blir stående alene når de skal hjelpe barn som trenger mye hjelp. Hvorfor er samarbeid så vanskelig og hvordan kan det bli bedre? Henriette Sandven, overlege BUP Syd og spesialrådgiver RVTS Sør-Øst
Birgit Raknes, barnevernsleder Bydel Vestre-Aker
Ingrid Christina Matre, vikarierende styrer i Espira Rå barnehage  

Tidligere. Tettere. Sammen.  
Alt er ikke barnevern, og det meste barnevern skjer lenge før barnevernet kommer inn. Hvor tidlig kan vi som samfunn hjelpe?  
Kari Honerød, barnevernsleder Skien
Lena Holm Berndtsson, avdelingsdirektør Bufetat – region Øst
Gina Julsrud Enge, rektor Blakstad skole i Asker

Uten barnevernet hadde Norge sett helt jævlig ut.  
Alexander Skadberg  

Fremtidens barnevern: Ingen skal stå alene
Hva er de store utfordringene vi må løse for å kunne ta oss godt av de utsatte barna?  
Inga Bejer Engh, barneombud
Mari Trommald, direktør Bufdir
Børge Tomter, avdelingsdirektør Helsetilsynet
Silje Sveum, leder Landsforeningen for barnevernsbarn
Sissel Aarak, generalsektretær SOS-barnebyer