Hva med foreldrene etter omsorgsovertakelsen?

For hvert barn som ikke lenger kan bo hjemme hos sine foreldre, er det minst én forelder som står igjen. Ofte alene i sin livs største krise.

5. mars 2024

I dette webinaret ser vi nærmere på oppfølging av foreldre etter omsorgsovertakelse.  Samsvarer dette med den oppfølgingen de ønsker og trenger? Og er det noen suksesshistorier å lære av? Les mer om webinaret under videoen.

På programmet:

Vi vet at det er knyttet stor skam til det å miste omsorgen for sitt barn. Mange opplever stor avmakt og får ikke den hjelpen de trenger. Barna på sin side er bekymret for foreldrene og trenger å vite at de blir ivaretatt. Det er barneverntjenesten som har ansvaret for å følge opp foreldrene. Samtidig vet vi at flere barneverntjenester strever med å komme i posisjon til å gi hjelp og mange opplever at de mangler de gode tiltakene.

  • Barnevernet har det lovpålagte ansvaret for å følge opp foreldrene, men hva vil foreldrene?
  • Og hva når foreldrene ikke ønsker hjelp fra barneverntjenesten? Hvor grensen går for når barneverntjenesten har gjort det som kan forventes og hvor langt skal tjenesten strekke seg?
  • Har vi nok kunnskap om hvilke tiltak som kunne vært gode tiltak for denne gruppen? Hvilke samarbeidspartnere trenger barnevernet for å kunne gi foreldrene en god nok oppfølging?
  • Hvilke muligheter er det i samarbeid mellom familievernet og barnevernet? Og hvilke tilbud har familievernet til denne gruppen foreldre?

Bidragsytere

  • Lita Havnevik Erstad, fagutvikler i Øygarden Barenvernstjeneste
  • Ellen Syrstad, førsteamanuensis ved fakultet for sosialvitenskap ved ViD
  • Kristi Solheim fra spisskompetansemiljøet for foreldreoppfølging etter omsorgsovertakelse ved familievernkontorene (Bufdir)
  • Beate Kvammen fra Organisasjon for barnevernsforeldre (OBF)
  • Roy Frode Skavhaug, seniorrådgiver i Bufdir