Samvær til barns beste?

Samvær er en kompleks utfordring, fylt med dilemmaer og krevende beslutninger. Hvordan sikre at det gagner barnet på best mulig vis?

6. september 2023

I dette webinaret utforsker vi hvordan vi kan skape gode samvær som virkelig gagner barnets beste. Sammen med et knippe fagfolk belyser vi muligheter og utfordringer som ligger på samværsfeltet. Se mer informasjon om programmet under videoen.

Du møter:

  • Christian Børge Sørensen, jobber som spesialrådgiver for menneskerettigheter hos Sentralenheten for barneverns- og helsenemndene.
  • Elisabeth Backe-Hansen, en anerkjent forsker ved OsloMet, med dyp innsikt i barnevern. Hun vil presentere funn fra rapporten «Samvær i praksis», som analyserer samværsordninger i barnevernet.
  • Eli Wenche Andersen og Anne-Malin Granerud, forfatterne bak boka «Samvær etter omsorgsovertakelse», deler sin praksisnære tilnærming til samvær og erfaringer fra arbeidet i Fyrlykta.
  • Mathias Lia Nordmoen, er erfaren jurist og seniorrådgiver for Barneombudet, gir innsikt i Barneombudets arbeid med barns perspektiver på samvær, som presentert i rapporten «Blod er ikke alltid tykkere enn vann».
  • Marianne Oftedahl, fagleder i Norsk fosterhjemsforening, som deler erfaringer fra fosterforeldres ståsted.
  • Merete Løland, leder for Organisasjon for barnevernsforeldre (OBF), som deler perspektiver fra foreldrenes ståsted.