Gå til hovedinnhold

Motgift

Motgift er SOS-barnebyers nye konsept som vil bidra til at elevene løfter blikket og ser at de er en del av en større sammenheng. Alle mennesker trenger å føle at de kan bidra med noe viktig her i verden, det ligger mye sunn psykisk helse i følelsen av fellesskap.

Generasjon prestasjon er blitt et begrep som er negativt ladet. Altfor mange unge i dag har et usunt fokus på egne prestasjoner. "Det er ikke lenger nok å være god i noe, man skal være best i alt." Ungdom stiller skyhøye krav til seg selv, og når de ikke klarer levere på alle arenaer, er veien kort for å føle seg mislykket. Deres egenverdi er altfor nært knyttet til egne prestasjoner, fremfor hvem de er som mennesker.

SOS-barnebyer har lang erfaring i å jobbe med ungdom, både via aksjonsskoler og gjennom UngSOS. Vi ser at det å heve blikket, forstå at man er en del av en større helhet og gjøre noe for andre, er sunt for selvbildet. Hvordan kan vi legge til rette for at elevene skal oppnå denne følelsen?

Motgift er et konsept som skal gå gjennom hele skoleåret, der ulike aktiviteter gir elevene en mulighet til å gjøre en innsats for andre, finne sin egenverdi gjennom hvem de er og i det være rustet til å takle prestasjonspresset bedre.

Denne siden er under oppdatering, så følg med - her kommer det snart mer informasjon. Vi kommer gjerne til skolen din og forteller om hva et samarbeid med SOS-barnebyer innebærer.

Ta kontakt med lene.aarnes@sos-barnebyer.no 

 

I 2014 reiste en gruppe norske videregående skoleelever til Swaziland med SOS-barnebyer. Her besøkte de blant annet barnebyen i Siteki som de har støttet gjennom aksjoner på skolen. Se filmen fra besøket her: