Gå til hovedinnhold

Videregående skole

  • Videregående skoler i Norge har lang tradisjon for å vise solidaritet med barn og unge i andre deler av verden. Å ha en felles sak å jobbe for på skolen bidrar til å bygge solidaritet og fellesskap.
  • Skoler som engasjerer seg for SOS-barnebyer bidrar til at barn får oppfylt sin rett til en trygg oppvekst, omsorg, utdanning, god fysisk og psykisk helse og beskyttelse i tråd med FNs barnekonvensjon.
  • Dere velger selv tidspunkt og aksjonsform. Digitale løsninger gjør det enkelt å ha innsamling.