Videregående skole

  • Videregående skoler i Norge har lang tradisjon for å vise solidaritet med barn og unge i andre deler av verden. Det er viktig å ha noe å være engasjert i og brenne for. Elevene opplever at de har påvirkningskraft og at de kan gjøre en forskjell. Å ha en felles sak å jobbe for på skolen bidrar til å bygge solidaritet og fellesskap.
  • Flere videregående skoler har valgt SOS-barnebyer som formål for sin aksjonsdag. Som aksjonsskole gir dere barn i SOS-barnebyers programmer en god start på livet og mulighet til en trygg fremtid.
  • Skolen velger selv mellom ulike formål, tidspunkt for aksjonen og måten aksjonen gjennomføres på. Vi kan sende innsamlingsbøsser eller arbeidskort i posten, og har også digitale løsninger som Vipps, SMS og nettbasert innsamling.

Se filmen fra norske elevers tur til Zimbabwe: