Gå til hovedinnhold

En ny start

– Vi bodde på 15 kvadrat, frøs hele vinteren og en av leieboerne vi delte leilighet med hadde store drikkeproblemer. Nå kan jeg skape et trygt hjem for barna mine, sier Kathinka. - Livet er på mange måter bedre enn noensinne, sier hun.

Med hjelp og støtte fra SOS-barnebyer fikk Kathinka tildelt en kommunal leilighet hvor hun og barna kan bo i trygge og forsvarlige omgivelser. Dette er i stor kontrast til hvor de bodde tidligere.

 

En tøff fortid

I 2014 var småbarnsmoren gravid med sitt tredje barn. Et komplisert forhold, der hun forteller om vold og rus i hjemmet, førte til at hun ikke turte å overlate de to eldste barna alene med faren da hun skulle på sykehuset for å føde. Jentene var tre og fire år gamle da de ble sendt på barnehjem. Et halvt år senere fikk de flytte hjem til moren. Faren hadde da forsvunnet og har aldri dukket opp igjen.

- Jeg fikk ikke se eller prate med barna på et halvt år. Det føltes som å miste en del av sjelen, men det var eneste løsning for å sikre tryggheten deres. Jeg har hverken hatt familie eller venner som har hjulpet. Det har vært hardt, og jeg hadde ikke klart meg uten støtte og hjelp fra SOS-familieprogrammet, forteller Kathinka. 

 

Kathinka og barna har fått et ny start. Foto Nina Ruud

Den viktige støtten

Barn har det best i en familie, og aller helst sin egen. SOS-familieprogram tilbyr støtte og tiltak som gjør familier i en vanskelig situasjon i stand til å gi barna sine god omsorg, og forhindrer at familier bryter sammen. Familiene er ikke passive mottagere av hjelp, men styrkes ut fra de ressursene de allerede har.

Over 20 millioner russere lever på under 1 400 kroner i måneden, noe som betyr at 14 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Det svært vanlig i Russland at flere familier deler leilighet, hvor de disponerer et rom og deler kjøkken og bade med andre. Disse leilighetene er ofte i svært dårlig forfatning, og utgjør stor helsefare for barn.

For Kathinka var det avgjørende å få støtte fra SOS-barnebyer. I tillegg til hjelp med anskaffelse av leilighet har SOS-barnebyer bistått Kathinka og barna med mat og klær samt hjulpet henne med å skaffe seg fast jobb på en kafé i nærheten. Hun får også veiledningen slik at hun nå klarer seg stadig bedre på egen hånd.

Du kan også støtte familier i en vanskelig situasjon

Ved å bli fadder i SOS-barnebyer støtter du både barn som bor i barnebyen samt utsatte familier i lokal samfunnet. For 10 kroner dager bidrar du til at de barna som trenger det alle mest får vokse opp i et trygt hjem med gode omsorgspersoner. 

- Her kan jeg skape et trygt hjem for barna, sier Kathinka. Foto: Nina Ruud

FAKTA: SOS-familieprogram

  • Barn har det best i en familie, og aller helst sin egen. SOS-barnebyer jobber for å forhindre at barn mister omsorgen fra sin biologiske familie av årsaker som kan forebygges.
  • SOS-familieprogram tilbyr støtte og tiltak som gjør familier i en vanskelig situasjon i stand til å gi barna sine god omsorg, og forhindrer at familier bryter sammen.
  • Familiene er ikke passive mottagere av hjelp, men styrkes ut fra de ressursene de allerede har. Det lages en individuell plan for hver familie og målet er at familien skal komme seg ut av den vanskelige situasjonen, slik at foreldrene kan ta fullt ansvar for oppveksten og utviklingen til barna. 
  • De som får støtte er for eksempel familier uten stabil inntekt, eneforsørgere, familier hvor omsorgspersonene er kronisk syke, der barn eller besteforeldre har omsorgsansvaret, eller familier preget av rusmisbruk.
  • SOS-barnebyer støtter nesten en halv million barn og voksne gjennom over 550 ulike familieprogram over hele verden.

Fordeling av fadderbidraget

81 prosent av inntektene går til formålet og 1 prosent til administrasjon og 18 prosent til å skaffe nye midler.86 prosent av inntektene går til formålet og 1 prosent til administrasjon og 13 prosent til å skaffe nye midler. 

Les mer om fadderbidraget.