Gå til hovedinnhold

Vold i hjemmet får katastrofale konsekvenser

Ariannas barndom var preget av vold. Det endte med at faren til slutt tok livet av moren. Brått var Arianna og de fire søsknene hennes morløse, og far ble fengslet. 

De sto igjen alene, uten noen som kunne ta vare på dem. De lokale myndighetene besluttet at det beste for barna var å få vokse opp sammen i en SOS-familie. Her får Arianna og søsknene hennes den kjærligheten og omsorgen de trenger og ikke minst:

  • En hverdag uten vold.
  • Støtte og oppfølging til å bearbeide det ekstremt vonde de har opplevd.

De får nå de samme forutsetningene til å vokse og utvikle seg på lik linje med andre barn.

Ariannas historie er dessverre ikke et unntak 

I Peru er vold i hjemmet utbredt, og en av de viktigste årsakene til at barn må flytte fra familien sin. For barn som blir utsatt for vold er skole og aktiviteter en redning i hverdagen. Koronapandemien har ført til arbeidsledighet og stengte skoler. Familier tvinges til å holde seg mest mulig innendørs.  Derfor ser vi nå en verdensomspennende økning i antall tilfeller av vold i hjemmet.

Vi er svært bekymret for de langvarige skadene dette kan påføre barna.

Støtter familier som har det vanskelig 

SOS-barnebyer støtter familier i vanskelige livssituasjoner, slik at de bedre får dekket barnas behov for omsorg. Vi lærer foreldre om positivt foreldreskap, oppdragelse uten vold og utfordrer gamle kjønnsrollemønstre. Vi gir også psykososial støtte og alternativ omsorg til barn som er blitt utsatt for vold.

Barna trenger din hjelp mer enn noensinne!  

Du kan gjøre en forskjell. Med et bidrag blir du med på å gi barn i utrygge familier en bedre oppvekst. Din støtte gjør at vi kan gi flere barn som Arianna muligheten til å skape seg en bedre fremtid.

Kan du tenke deg å bli SOS-fadder og bidra med et fast beløp hver måned? Les mer og bli fadder her

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

0%
Til formålet
0%
Til innsamling
0%
Administrasjon

Derfor støtter jeg SOS-barnebyers arbeid

Trine-Lise Olsen

Trine-Lise Olsen, skuespiller og komiker

«Jeg vet hvordan det er å komme til en familie som virkelig vil ha deg og kan gi deg kjærlighet og ta vare på deg. Jeg vet hvor ekstremt viktig det er for å bli det du skal være!»

Zuzanna, støttespiller i SOS-barnebyer.

Zuzanna, støttespiller

«Jeg har vært veldig heldig. Foreldrene mine satset hele livet sitt på at jeg skulle få det bra. Jeg føler jeg skylder både familie og barn som ikke er å så heldige å gjøre en innsats.»

4 gode grunner til å gi

1. Du vet at du gjør en forskjell! Ditt bidrag brukes til å gi barn omsorg og et bedre liv. 

2. Du blir mer lykkelig! Det er forsket på at det å gi utløser lykkehormoner og øker livskvaliteten. 

3. Du får noe å dele med barna! Enten du har egne barn, bonusbarn eller barnebarn er dette en kjempefin anledning til å gjøre en god gjerning sammen og å lære dem om å dele. 

4. Du bidrar på mange ulike fronter! Et bidrag fra deg kan reise langt. Det blir brukt til å hjelpe barn og familier over hele verden som lever i sårbare situasjoner. 

Fire gutter fra en SOS-barneby i Kabodsja som smiler og ler. Foto: Rasmus Preston

Av hensyn til barnas personvern er det ikke samsvar mellom bilde og tekst.