Gå til hovedinnhold

Viktig informasjon om ditt fadderskap

I november 2022 fikk du beskjed om at SOS-barnebyer i Norge bestemte å fryse dine faddermidler til Russland midlertidig, fordi SOS-barnebyers tiltak ble brukt av fosterfamilier med barn fra Ukraina. SOS-barnebyers internasjonale senat har nå besluttet å åpne for suspensjon av SOS-barnebyer i Russland. Dette har ført til at alle overføringer til SOS-barnebyer i Russland fra andre land er fryst med umiddelbar virkning.    

Deportasjon av barn til et annet land, ulovlig adopsjon og endring av statsborgerskap, er i strid med internasjonal humanitær lov. En uavhengig evaluering har konkludert med at SOS-barnebyer i Russlands støtte til de ukrainske barna er i tråd med internasjonal humanitær lov. Både FN, Den internasjonale Røde Kors-komiteen og EU er tydelige på behovet for å yte humanitær bistand til barna som har blitt deportert til Russland. 

Det er ingen indikasjoner på at SOS-barnebyer i Russland har vært involvert i deportasjonen av barn fra Ukraina. Men i etterkant av granskningen har det kommet frem at SOS-barnebyer i Russland og deres fosterhjemstiltak har blitt brukt av russiske myndigheter i propagandaøyemed. Det strider imot SOS-barnebyers internasjonale prinsipper og retningslinjer å bli brukt i politisk øyemed og i propaganda. Bruk av programmer, ansatte eller barn truer integriteten til arbeidet og muligheten til å opprettholde de humanitære prinsippene om nøytralitet, upartiskhet og uavhengighet.  

SOS-barnebyer i Russland har også nylig mottatt statlig støtte til tiltak for barn og familier fra Ukraina som nå er i Russland. Det internasjonale senatet mener det er svært problematisk at SOS-barnebyer i Russland samarbeider med et statlig barnevern som er beskyldt for massive brudd på barns rettigheter i forbindelse med deportasjon av ukrainske barn til Russland.       

SOS-barnebyer i Russland har foreløpige reserver, og barna er dermed sikret den omsorgen de trenger.

Dine faddermidler innbetalt til Russland blir foreløpig stående hos SOS-barnebyer i Norge. Og fordi det er usikkert når, eller om, det kan åpnes for økonomisk støtte til SOS-barnebyer Russland, endrer vi ditt fadderskap. Du forblir SOS-fadder, men dine donasjoner vil benyttes der behovet til enhver tid er størst.

Dersom du ønsker å støtte et spesifikt land, vennligst ta kontakt med giverservice innen 20.03.2023 så hjelper vi deg gjerne med det.

Har du andre spørsmål er det bare å ta kontakt med oss på giverservice sos@sos-barnebyer.no eller ringe (47) 23 35 39 00