Lukk

- Jeg ønsker å bli mett hver dag

Yonas er 11 år og har mistet både mamma og pappa. Han bor sammen med fire søsken på landsbygda i Malawi. Hverdagen hans er tøff. Yonas vil gjerne gå på skolen hver dag, men ofte er han så sulten at han ikke klarer å komme seg dit. Uten nok mat og drikke er det vanskelig å konsentrere seg. I tillegg mangler Yonas både skolebøker og skikkelige klær. Han drømmer om å bli mett hver dag, og å kunne bruke livet sitt på noe viktig.

– Jeg vil bli lege og gi folk medisiner og hjelpe dem, slik at de ikke dør, sier Yonas. 

Søsknene prøver å overleve på eldstebrorens strøjobber. Av foreldrene arvet de litt landjord, men de frykter at tomten og det enkle jordhuset de bor i, skal bli tatt fra dem av voksne. Mest prekær er mangelen på en voksen som kan ta vare på ham og søsknene. En som kan forsørge ham og ta ansvar for skolegangen.

Du kan endre livet til barn som Yonas

Ingen barn skal være nødt til å klare seg alene. Som SOS-fadder kan du gi barn som Yonas trygghet og en positiv endring i livet. 

Som SOS-fadder bidrar du til at barn får vokse opp i en familie som gir barna omsorg, trygge rammer og tett oppfølging. Mange barn som kommer til en barneby er traumatisert. Å ta godt vare på disse barna er de som jobber i barnebyene godt rustet til. I tillegg til å være en god og omsorgsfull mamma eller pappa er de utdannet til å møte barna på deres premisser og bearbeide de vonde opplevelsene. Og de er der for barna, hele livet.

Fadderbidraget kommer de sårbare barna til gode

83 prosent går til formålet, 16 prosent til å samle inn nye midler og 1 prosent til administrasjon.

Følge fadderbarnet

Som SOS-fadder kan du følge fadderbarnet ditt gjennom hele oppveksten og se at det nytter å hjelpe. Du er med på å gi barn en fremtid og sammen skaper vi varige endringer både for det enkelte barn og samfunnet de er en del av.

Bli SOS-fadder i dag!

Da er du med på å oppfylle barns ønsker

Velg sted

Lukk