Lukk

- Jeg ønsker å sove trygt

Thandi er ni år. Hun har mistet mamma og pappa, men selv om bestemoren prøver så godt hun kan å ta vare på henne, er det vanskelig uten et sted bo. Thandi sover på en stråmatte på en avsats bare et trappetrinn opp fra gaten i Zambia. Hun er redd for hva som kan skje med henne om nettene. Når det regner må hun søke ly på en nedlagt utedo. Der er det så trangt at Thandi ofte står oppreist gjennom natten.

Bestemoren prøver å tjene litt på å selge kull og tigge, men det holder ikke engang til mat. Derfor går Thandi ofte sulten på skolen. Da er det ikke lett å konsentrere seg, og utbyttet av skolen blir dårlig.

Du kan endre livet til barn som Thandi

Ingen barn skal leve med denne utryggheten. Som SOS-fadder er du med på å gi barn et hjem der de kan sove trygt.

Du bidrar også til at barn, som av ulike årsaker ikke kan bo sammen med sin egen familie, får vokse opp i en familie med god omsorg, trygge rammer og tett oppfølging. Mange barn som kommer til en barneby er traumatisert. Å ta godt vare på disse barna er de som jobber i barnebyene godt rustet til. I tillegg til å være en god og omsorgsfull mamma eller pappa er de utdannet til å møte barna på deres premisser og bearbeide de vonde opplevelsene. Og de er der for barna, hele livet.

Fadderbidraget kommer de sårbare barna til gode

83 prosent går til formålet, 16 prosent til å samle inn nye midler og 1 prosent til administrasjon.

Følge fadderbarnet

Som SOS-fadder kan du følge fadderbarnet ditt gjennom hele oppveksten og se at det nytter å hjelpe. Du er med på å gi barn en fremtid og sammen skaper vi varige endringer både for det enkelte barn og samfunnet de er en del av.

Bli SOS-fadder i dag!

Da er du med på å oppfylle barns ønsker

Velg sted

Lukk