Gå til hovedinnhold

Støtt SOS-barnebyer

Krig og katastrofer rammer alltid barna hardest!

Med mer enn 2300 programmer over hele verden, er SOS-barnebyer alllerede til stede og i stand til å gi rask og effektiv nødhjelp, basert på eksisterende infrastruktur, lokalkunnskap og erfaring når krisen inntreffer.

Samlet inn: 
(Beløpene oppdateres daglig)

 

Slik jobber vi i katastrofer

SOS-barnebyers katastrofefond hjelper barn og familier rammet av krig og katastrofer. Vår førsteprioritet er alltid å gi barn omsorg og beskyttelse – og med din hjelp kan vi handle raskt når behovet oppstår.

SOS-barnebyer deler ut mat, vann, klær og andre nødvendige basisvarer. Vi gir psykologisk støtte og hjelper barna med å bearbeide traumatiske opplevelser.

Med over 30 000 ansatte i over 130 land, kan vi raskt snu oss rundt der det skjer. Og vi samarbeider med andre organisasjoner og myndigheter der vi kan – så hjelpen skal komme mest mulig effektivt fram.

Alle inntektene går til SOS-barnebyers katastrofefond, som hjelper barn og familier rammet av katastrofer og krig.