Gå til hovedinnhold

Støtt SOS-barnebyer

Krig og katastrofer rammer alltid barna hardest!

Med mer enn 2300 programmer over hele verden, er SOS-barnebyer alllerede til stede og i stand til å gi rask og effektiv nødhjelp, basert på eksisterende infrastruktur, lokalkunnskap og erfaring når krisen inntreffer.

Samlet inn: 
(Beløpene oppdateres daglig)