Gå til hovedinnhold

Skap verdi ut av samfunnsansvaret

Et vellykket samfunnsansvar kan gi en effekt som langt overstiger investeringen. Effekten skal ikke bare komme mennesker og samfunn til gode, men også gi en målbar og reell verdi for bedriften.

Både i Norge og globalt oppfordres næringslivet til å levendegjøre samfunnsansvaret sitt. For mange bedrifter går målene om å bidra til samfunnsutvikling og drive en lønnsom virksomhet hånd i hånd.

– Å sørge for god omsorg til barn, er den beste samfunnsøkonomiske investeringen vi kan foreta oss, mener Victor Norman, professor emeritus i samfunnsøkonomi ved Norges handelshøyskole og leder for SOS-barnebyers råd.

– Det er en langsiktig investering, men en vi må være villige til å ta. For alternativet er at barn og samfunn blir sittende fast i hengemyra, slår Norman fast.

Gir avkastning for samfunnet

Han er ikke den eneste økonomen som påpeker sammenhengen mellom investering i barn og avkastning for samfunnet. Professor James Heckman, amerikansk nobelprisvinner i økonomi, har bevist at å sørge for god menneskelig utvikling i barneårene, kan gi en samfunnsøkonomisk avkastning på hele 13 prosent per barn per år.

Lønnsomt for bedriften

Selv om Victor Norman mener norske bedrifter bør ta samfunnsansvar uavhengig av hva som gir pluss i regnskapet, er han ikke i tvil om at en slik innsats også er lønnsom for bedriften.

– For en bedrift som vil bidra til utdanning og opplæring av fremtidig arbeidsstokk, er det en god investering å støtte opp om omsorg for barn. Dessuten gjør gode normsett noe med kulturen og selvbildet til bedriften. Det kan bidra positivt til hvordan bedriften oppfattes som merkevare, mener Norman.

– Å sørge for god omsorg til barn, er den beste samfunnsøkonomiske investeringen vi kan foreta oss.

Victor Norman, samfunnsøkonom

Omdømmeeffekt

Det er trendekspert Ole Petter Nyhaug enig i.

– Gjort på den rette måten, kan samfunnsansvar ha en effekt på omdømmet, sier Nyhaug.
Som partner i analyseselskapet Opinion vet han hva som må til for å utløse folks tillit, engasjement og lojalitet i en stadig mer verdidrevet økonomi.

– Kjenn din forbruker, og gjør deg kjent med hvilke forbrukertrender som preger samfunnet de neste årene. Slik kan du nå igjennom med merkevaren din og budskapet ditt, basert på en god match med folks verdier og forventninger, råder Nyhaug.

– Vær relevant for målgruppen

For å lykkes, mener Nyhaug det er avgjørende å definere sin samfunnsrolle på en måte som oppleves relevant for målgruppen. Han understreker også viktigheten av å være konkret.

– Spesielt unge bryr seg om det som er nært, konkret og relevant, sier han. Ifølge Nyhaug vil bekjempelsen av fattigdom og urettferdighet være hjertesak nummer én for unge om få år.

– Denne tematikken er konkret, vi føler at vi kan gjøre noe med problemet, og vi kan se resultatene, sier Nyhaug.

- Gjort på den rette måten, kan samfunnsansvar ha en effekt på omdømmet.

Ole Petter Nyhaug, partner og kreativ leder, Opinion Ole Petter Nyhaug, trendekspert

- Samarbeidet appellerer til hodet og hjertet

For Aktiv Eiendomsmegling, en av SOS-barnebyers hovedsamarbeidspartnere, handler et vellykket samfunnsengasjement om å ha flere tanker i hodet samtidig.

Aller viktigst er det å være en reell bidragsyter til at flere barn får et godt hjem. Derfor gir selskapet hundre kroner for hver eiendom de formidler, minimum én million kroner i året. I en bransje som ofte oppfattes som kynisk, kan et tydelig sosialt engasjement dessuten være med på å differensiere virksomheten fra konkurrentene.

Oppfattes relevant

Etter ett års partnerskap med SOS-barnebyer, viser Aktivs målinger at både medarbeidere og kunder opplever samarbeidet som svært positivt og relevant. For selskapet bekrefter dette at de har klart å skape et engasjement som treffer markedet, som støtter oppunder deres visjon om å ha Norges mest fornøyde kunder, og som synliggjør felles verdier.

– Samarbeidet appellerer til både hodet og hjertet, sier Kristin Kabbe, leder for marked og kommunikasjon i Aktiv Eiendomsmegling.