Gå til hovedinnhold

Status for koronautbruddet i Malawi og Odd Fellow Ordenens SOS-barneby

SOS-barnebyer Malawi innfører i likhet med barnebyer over hele verden smitteforebyggende tiltak basert på råd fra WHO og lokale myndigheter. Samtidig er SOS-barnebyer bekymret for barna som lever i familier som er i en sårbar situasjon.

30. mars 2020

Korona-viruset er påvist i flere land i Afrika sør for Sahara. SOS-barnebyer er svært bekymret for de barna som lever i familier og lokalsamfunn som er dårlig rustet til å kunne ta forholdsregler for å forhindre smitte, som god håndhygiene og avstand til andre mennesker. 

I skrivende stund er det ingen meldte tilfeller av korona i Malawi men vi vet at det utføres få tester og at det kan være mørketall. Naboland som Mosambik, Tanzania og Zambia har alle fått påvist smitte. 

Myndighetene i Malawi har erklært unntakstilstand for å forhindre spredning av viruset. Det innebærer at: 

  • alle skoler, høyskoler og universiteter er stengt  
  • det er ulovlig med offentlig samling med flere enn 100 mennesker, dette gjelder også gudstjenester, stevner, bryllup, idrettsarrangementer, osv.
  • alle oppfordres sterkt til å ta forholdsregler som hyppig vask av hender og holde avstand

Tiltak iverksatt i SOS-barnebyene i Malawi

Alle SOS-barnebyene i landet har innført smitteforebyggende tiltak, forteller leder for SOS-barnebyer i MalawiSmart Namgonya. 

– Vi har kjørt ut en massiv opplysningskampanje, og iverksatt tiltak for god håndhygiene, begrenset sosial kontakt og restriksjoner på besøk. 

Stengning av skoler og utdanningsinstitusjoner berører også SOS-barnebyers programmer 

Det vil bli tatt en beslutning i løpet av de kommende ukene, på hvordan vi skal dekke opp for tapt undervisning for barna. 

Alle andre aktiviteter i barnebyene og i familieprogrammet vil fortsette,under forutsetning at de ikke bryter med forholdsreglene gitt av det nasjonale helsedepartementet. 

Fare for at familier kollapser og barn mister omsorg

Land med dårlig utbygd helsesystemer er ekstra utsatt når en pandemi som korona rammer.  

Vi vet også at mange barn som har mistet foreldrene får omsorg fra besteforeldre, spesielt gjelder dette mange i land i Afrika sør for Sahara, også Malawi. Når korona har vist seg å ha høy dødelighet blant gamle og mennesker med underliggende sykdom er det all grunn til å være bekymret for at pandemien kan etterlate seg et høyt antall barn uten omsorg. 

Takk til Odd Fellow

En verdenskrise som denne vil også kunne få alvorlige langsiktige konsekvenser for de barna som trenger vår støtte aller mest, og som mer enn noensinne er avhengige av støtten de får fra våre faddere og støttespillere. 

Denne filmen viser hvordan vi jobber med å gi barn og unge en mulighet til å utvikle seg og bli ressurspersoner i sitt lokalsamfunn. Dette trenger Malawi og Ngabu! 

Tusen takk for at dere i Odd Fellow er med på å gjøre dette mulig.  

Bilder fra Malawi: