Sammen for barn i Malawi

Forslag landssak Odd Fellow Ordenen 2024 – 2026.

To gutter holder armene over skuldrene til hverandre. Den ene har gul t-skjorte, den andre grønn, begge smiler. Foto: SOS-barnebyer

Hver eneste dag i en utrygg barndom er en dag for mye!

SOS-barnebyer jobber utrettelig for at trygge voksne er der med barna hele veien inn i voksenlivet, og for at rettighetene deres blir ivaretatt og bidra til å skape endringer for barna. 

Barn skal få være barn, og få utvikle seg til å bli sterke individer. Slik endres også samfunnene de bor i.

Sammen med SOS-barnebyer har Odd Fellow Ordenen, gjennom tidligere landssaker, bidratt til at flere tusen barn har fått dekket grunnleggende behov og oppfylt rettighetene sine, og gjort lokalsamfunnet mer robust.

Gutt med hvit, kortermet skjorte og beige shorts blir løftet i været av mange barn i fargerike klær. Foto: Bjørn Owe Holmberg

Sammen har vi bygget barnebyen i Ngabu:

 • Odd Fellow Ordenen har finansiert SOS-barnebyen i Ngabu. I SOS-familiene får 114 barn god omsorg og oppfølging.
 • Gjennom det forebyggende arbeidet i lokalsamfunnet klarer familiene selv å løfte seg ut av fattigdom og gi barna god omsorg, slik at de kan leve et verdig liv. I dag er det nesten 2 300 barn og familier som får støtte.
 • I barnehagen får 55 barn et måltid med næringsrik mat hver dag, lek og aktiviteter legger grunnlaget for skolestart.
 • På SOS-skolen går det 300 barn fra både barnebyen og lokalsamfunnet. Vi jobber også forebyggende med familiene slik at de blir i stand til å sende barna sine på skolen. 
En mor og barna hennes sitter på bakken og spiser middag. Foto: Bjørn Owe Holmberg

Sammen har vi styrket lokalsamfunnet:

 • Forebyggende tiltak har ført til at 6 av 10 familier klarer seg selv.
 • 7 av 10 familier som lever i sårbare situasjoner, har fått økt livskvalitet.
 • 7 av 10 familier klarer nå å gi barna sine tre måltider om dagen.
 • 54 skoler gir nå barna et tilfredsstillende utdanningstilbud.
Gutt fra Malawi med et alvorlig uttrykk i ansiktet står lent inntil en vegg laget av leire. Foto: George Kurian

Sammen har vi bidratt til nødhjelpsarbeidet etter flom og oversvømmelser:

 • 5000 barn og unge i Ngabu får støtte gjennom SOS-barnebyers nødhjelpsarbeid.
 • 3 nødhjelpsleire har fått rent drikkevann og solcellebelysning.
 • 700 familier har fått tildelt mais og soyabønner, som er grunnleggende for kostholdet i Malawi.
 • 2500 barn, unge og voksne i Ngabu, som mange har mistet livsgrunnlaget og sine nærmeste, har fått oppfølging psykisk for å bearbeide de vonde opplevelsene.

Barn og unge i Ngabu trenger fortsatt vår støtte og forebygging – viktigere enn noensinne:

 • Klimaforandringene gjør at naturkatastrofer har økt i stort antall. Behovet i Ngabu for hjelp vil derfor ikke bli mindre i årene fremover – snarere tvert imot. 
 • I en tid hvor flere sammenfallende kriser forsterker hverandre, over landegrenser, havner mange barn i blindsonen, overskygget av krig og konflikt andre steder.
 • Når familier som klarte seg selv mister livsgrunnlaget – igjen, er det jobbe forebyggende enda viktigere enn før.

Vi kan ikke godta at barn mister omsorgen av grunner som kan forebygges.

Å kjenne igjen, forstå og kunne gjøre noe med de grunnleggende årsakene til at barna ikke får den oppfølgingen og tryggheten de trenger er avgjørende for det forebyggende arbeidet vårt i Ngabu.

Fattigdom rammer ikke bare barna direkte ved at de ikke får nok næringsrik mat, anstendige boforhold eller skolegang. Fattigdom gjør også at foreldre ikke klarer å være gode omsorgspersoner og at familier bryter sammen.

Vi kan ikke løse utfordringene alene.

Vi er avhengige av dedikerte samarbeidspartnere som kjemper for barna – sammen med oss.

Ny landssak kan gi tusenvis av barn et verdig liv

barn fra 0 til 18 år
3000
som står i fare for å miste omsorgen fra foreldrene sine, vil få støtte. Årsaken til omsorgssvikten kan være at familien lever i ekstrem fattigdom.
barn og unge i Ngabu
100 000
vil kjenne ringvirkningene av det forebyggende arbeidet som styrker hele samfunnet.
barn og unge som lever i sårbare situasjoner i Ngabu
250 000
trenger noen som kjemper for rettighetene deres. Dette gjør SOS-barnebyer gjennom politisk påvirkningsarbeid.  

8000 kroner i året bidrar til at en familie med fire barn klarer å løfte seg ut av en kritisk vanskelig situasjon, med oppfølging fra SOS-barnebyer.

Målet er å bygge tilstrekkelige ressurser for å møte behovene til familiene, slik at de raskere kan bli selvhjulpne og vi kan gi enda flere barn en mulighet til å lykkes i livet. 

En gruppe barn jubler og hopper. Det er en tekst oppå bildet:
Sammen kan vi se dem. Sammen kan vi stå ved dem. Så de selv kan besøke sine syke, hjelpe sine trengende, begrave sine døde og oppdra sine foreldreløse. 
Foto: Cornel van Heerden