To besteforeldre som har omsorgsansvaret for barnabarna står utenfor huset sitt. Bestemoren, i rosa overdel og turkis og rosa skjørt, holder den minste barnebarnet, en gutt, på armen, i midten står tre jenter, ei i rosa kjole, ei i lilla kjole, og ei med gul kjole. Bestefaren i hvit skjorte og brun bukse, holder den minste jenta inntil seg. Foto Cornel van Heerden.

Samfunnsbygger i Ngabu

På initiativ fra frivillige i Odd Fellow Ordenen har vi etablert en mulighet til å bli samfunnsbygger og bidra til at familier klarer å ta godt vare på barna sine.

SOS-barnebyer jobber direkte med familier som har en så tøff hverdag at de risikerer å bryte sammen. Vi tilpasser støtten ut fra familiens behov og muligheter, slik at barna kan få den omsorgen de trenger i sin egen familie.

Vårt forebyggende arbeid i Ngabu gir resultateter:  

  • Forebyggende tiltak har ført til at 6 av 10 familier klarer seg selv.
  • 7 av 10 familier som lever i sårbare situasjoner, har fått økt livskvalitet.
  • 7 av 10 familier klarer nå å gi barna sine tre måltider om dagen.

Barn og unge får gå på skole 

Til tross for skolestenging tidlig i 2021 gav likevel familiestyrkingsprogrammet mange sårbare barn muligheter til å kunne gå på skolen. I løpet av de tre første kvartalene i år har rundt 1300 elever fått finansiell støtte til skolegang. I tillegg har rundt 500 barn og unge fått ulik opplæring for å bli kvalifisert for et yrke. Lærere har også deltatt på kurs innen kreativ læringsmetodologi for å sikre god kvalitet på undervisningen, samt god oppfølging av elevene.  

Styresmaktene i Malawi prioriterer implementeringen av FNs retningslinjer for alternativ omsorg av barn 

En viktig del av SOS Malawi sitt arbeid er å jobbe for at styresmaktene i landet skal ta større ansvar for omsorgen for sårbare barn. I et land med store sosiale og økonomiske utfordringer, som er blitt forverret under Covid-19, blir dette et enda viktigere mål for SOS.  I samarbeid med andre sivilsamfunnsorganisasjoner har SOS jobbet for å få styresmaktene til å ta mer ansvar for å hjelpe sårbare familier. I løpet av de tre første kvartalene i 2021 økte styresmaktene i Malawi ytterligere sin støtte til sosial beskyttelse for sårbare familier og barn på nasjonalt nivå.  

Gladys og de fire barna står foran det nye huset. Gladys har mønstrete svart og hvit kjole og tørkle på hodet. Den eldste sønnen turkis t-skjorte og mørk shorts, Den yngste jente oransje genser og mørkt skjørt, den mellomste mønstrete kjole og den eldste hvit og mønstret t-skjorte og beige skjørt. Foto SOS-barnebyer
– Jeg ble gitt en ny sjanse – en ny start! Gladys beskriver flyttingen til et nytt hus som fantastisk.

Håp begynner med et hjem

Livet var ikke lett for enken Gladys Harrison. Hun er en av omsorgspersonene som er inkludert I familiestyrkingsprogrammet I Saopa Village, og har omsorg for to sønner som har funksjonsutfordringer, same for fire andre barn. Da ektemannen døde ble situasjonen for Gladys svært vanskelig; hun hadde ikke hus, og heller ikke midler til å dekke barnas mest grunnleggende behov. Funksjonsnedsettelsen til hennes to barn (en er blind og den andre har en psykisk lidelse) gjorde det umulig for Gladys å forlate hjemmet for å  søke dagjobber, finne brensel eller få tak i mat. Noen av barna hennes bodde hos naboer, og Gladys levde et uverdig liv og følte seg stigmatisert av samfunnet. Hun følte ikke et felleskap med andre kvinner i lokalsamfunnet, og barna hennes var i ferd med å slutte på skolen siden de  opplevde å bli utestengt på grunn av fattigdom.  

Heldigvis endret livet seg for Gladys. Hun fikk støtte gjennom SOS-barnebyer Malawis arbeid som jobber forebyggende med familier, og fikk støtte til hus, tilgang til mat og opplæring i positivt foreldreskap. I den første natten i det nye huset følte Gladys og barna hennes fred. – Jeg ble gitt en ny sjanse – en ny start! Gladys beskriver flyttingen til et nytt hus som fantastisk: – Vi ble velsignet med et fantastisk hus og tilgang til mat, nå kan vi bo sammen som en familie alle sammen. I dag er Gladys familie akkurat som alle andre familier og hun er tilfreds med livet sitt i landsbyen. Hun føler også et bedre fellesskap med andre kvinner i lokalsamfunnet; barna hennes er tilbake på skolen og er ivrige etter å bli en del av fellesskapet og lære.  

Ved spørsmål om hva det betyr for familier som hennes at du velger å støtte SOS-barnebyers forebyggende arbeid, er ikke Gladys i tvil. – Ved å gi til SOS-barnebyer kan du være trygg på at du vil bidra til å endre noens liv, du vil faktisk kunne snu det opp ned!

Elena sitter og syr ute foran huset. rundt henne står fire av barna. De tre jentene har hvite og blå kjoler, gutten har blå og gul kortermet skjorte. Foto SOS-barnebyer
– At jeg nå er selvstendig skredder og klarer meg selv, har gitt meg selvtillit og tro på fremtiden for meg og de fem barna mine, sier Elena

Barnefamilienes klare-seg-selv-reise

Familier i krise har ofte mange og sammensatte utfordringer. SOS-familieprogrammet i Ngabu gir familier helhetlig støtte slik at de kan løfte seg ut av fattigdom og en vanskelig situasjon. Gjennom egeninnsats skaper familiene selv varig positiv endring. Elina er en av dem som har fått støtte fra SOS-barnebyer. Gjennom yrkesopplæring og støtte til å etablere en egen liten bedrift, er hun i gang med å endre livet for seg og familien.

– At jeg nå er selvstendig skredder og klarer meg selv, har gitt meg selvtillit og tro på fremtiden for meg og de fem barna mine. Planen min nå er å utvide virksomheten og jeg ser på andre forretningsideer for å ha flere ben å stå på. Så langt har jeg klart å kjøpe to geiter og tre høner, som også vil gi meg inntekter, sier Elina.

Sammen bygger vi gode lokalsamfunn for barna som lever i sårbare situasjoner i Ngabu.

Støtten gir resultater

Har du spørsmål? Ta kontakt med: