Siste nytt fra Ngabu våren 2024

De siste tre årene har Ngabu-området vært utsatt for ekstremvær. Tropisk storm, sykloner, tørke og nå i vår flom. Når familier som fra før lever i sårbare situasjoner mister det lille livsgrunnlaget de har klart å bygge opp, får dette er svært store konsekvenser.

Kvinne med kort hår gul t-skjorte mønstrete skjørt står på knærne for å øse vann fra en uttørket vannkilde i en grå bøtte. Foto: Bjørn Owe Holmberg

Ngabu ligger i Chikwawa-distriktet, et lavtliggende område langs Shire-elven, som er svært utsatt for flom.

Innbyggernes viktigste inntektskilder er landbruk og småskala virksomheter. Avlingene som dyrkes er hovedsakelig til eget forbruk, kun noen få klarer å produsere så mye at de kan spe på økonomien ved å selge produkter. De som er litt bedre stilt har geiter, griser, kyllinger og ender, både til eget bruk og salg.

Ødeleggende tørke – og flom

De siste tre årene har Ngabu-området vært utsatt for ekstreme værforhold:

  • 2022: Den tropiske stormen Ana
  • 2023: Syklonen Freddy
  • 2024: Konsekvenser av El Niño, ekstremt høye temperaturer og tørke.

I fjor uteble regntiden i sørlige Malawi, og den lange tørkeperioder som varte helt fram til februar gjorde at lokalsamfunnet i Ngabu ble hardt rammet. 11. april i år ble området rammet av intens nedbør, dette utløste en ødeleggende flom. Hus kollapset, jordbruksområder og infrastruktur ble ødelagt. 5000 barn og familiene deres måtte flykte fra hjemmene sine.

En gruppe barn står ved kanten av flomvannet sammen med noen eiendeler fra husene deres. Foto: SOS-barnebyer

Les også

Malawi: Fra tørke til flom

Behovet er enormt

SOS-barnebyer bidrar med akutt nødhjelp til barn og familier i Ngabu som gjentatte ganger har blitt rammet av naturkatastrofer. Etter syklonen Freddy og Ana fikk 1 684 barnefamilier fikk livsviktig nødhjelpsstøtte, blant annet tre måltider om dagen.

Nødhjelpsarbeidet er ressurskrevende, både økonomisk og for medarbeiderne våre der, og påvirker kapasiteten i SOS-barnebyers forebyggende arbeid i området. I tillegg har mange som tidligere fikk støtte og var selvhjulpne, på nytt mistet livsgrunnlaget. Dette fører til at enda flere familier nå har behov for langsiktig hjelp.

En gruppe barn står sammen med de få eiendelene de har klart å redde, ved siden av den flomstore elva. Foto SOS-barnebyer
Barna står ved siden av de få eiendelene familien klarte å redde fra flommen.

Mister skolegang

I en nødhjelpssituasjon, der foreldrene har fokus på å skaffe mat og vann til barna, blir skolegang underordnet. Og når skolene i tillegg blir brukt til å innkvartere flyktninger, forsvinner undervisningsmulighetene. Nærmere barn 2000 i Ngabu-området er nå uten et skoletilbud. Det får store konsekvenser for barnas fremtid.

Skyhøy inflasjon

  • Siden 2022 har Malawis valuta mistet 72 % av sin verdi
  • Inflasjonsraten har økt fra 9,33 % i 2021 til 33,5 % i 2024.

Virkninger av høy inflasjon:

  • Det var vanskelig å planlegge fremtidige kostnader riktig, da råvareprisene ikke var stabile.
  • Matvareprisene har økt drastisk, og når avlinger har blitt ødelagt av tørke, og så flom, er behovet stort for støtte til innkjøp av mat.  
  • Økte priser gjør at mange som har fått støtte til å starte små virksomheter ikke har økonomi til å kjøpe råvarer som er nødvendig for å produsere ting for salg. Noen ser ingen annen utvei enn å selge produksjonsutstyr for å få mat.

SOS-barnebyen i Ngabu er ikke berørt av flommen

Har du spørsmål, kontakt: