Siste nytt fra Ngabu høsten 2022

Den tropiske stormen Ana, som rammet Malawi i januar, førte til store oversvømmelser i den sørlige delen av landet og mange mennesker mistet hjemmene sine, avlinger og husdyr.

Ung kvinne med mørkt kort hår, svart t-skjorte og gult skjørt sitter på en sengebenk i et hus som mangler en vegg. Foto SOS-barnebyer

Stormen ødela også infrastruktur som veier og broer.

I tillegg til akutt nødhjelp får 550 familier mer langsiktig oppfølging og støtte fram til mars 2023:

 • Mat og andre nødvendige ting som også gjør dem mer forberedt skulle det oppstå nye kriser.
 • 100 familier har fått geiter, til både egen husholdning og for kunne selge meieriprodukter og få inntekt.
 • Det har blitt bygget ni enkle hus og tre toaletter og byggingen av 14 hus til er i full gang.
 • To vannposter er etablert i lokalsamfunnet.

SOS-barnebyer i Malawi har bidratt betydelig i Ngabu, noe som også har stor innflytelse med tanke på myndighetenes organisering av nødhjelpsarbeid.

Bilde av et hus som blir bygget på en sikrere måte med mursetein. Foto: SOS-barnebyer
Bygging av 14 nye hus er i full gang.

Jobber forebyggende med krisehåndtering

SOS-barnebyer i Malawi er bevisst på at humanitær støtte ikke er en langsiktig løsning på de tilbakevendende klimarelaterte katastrofene, som fortsetter å øke i frekvens og intensitet i Malawi. Med den globale klimakrisen er større innsats innenfor beredskap og kapasitetsbygging påkrevd for å sikre at mennesker over hele landet er bedre i stand til å håndtere konsekvensene av klimaendringen. Dette i tillegg til arbeidet for å redusere fattigdom og ulikhet, er fremhevet i landets nasjonale strategi.

For den økonomiske krisen i kjølvannet av pandemien og krigen i Ukraina, men blant annet økte priser på olje, gass, gjødsel og ulike matvarer, har rammet Malawi hardt. Den nødhjelpen som er satt inn i Malawi nå, inkluderer aktiviteter som vil bidra til å motvirke konsekvensene av denne krisen. I tillegg gjennomførte de en workshop i desember for å se på hvordan organisasjonen kan jobbe forebyggende i familieprogrammet for å være bedre forberedt når neste krise eller katastrofe treffer.

Status SOS-barnebyers programmer i Ngabu november 2022

 • 1737 barn og unge er en del av familieprogrammet som jobber med å styrke familier slik at de klarer å ta godt vare på barna sine.
 • Over 60 familier klarer seg selv økonomisk og er ute av familieprogrammet.
 • 114 barn bor i Odd Fellow barnebyen i Ngabu, 65 jenter og 49 gutter.
 • To barn som bodde i barnebyen, har flyttet tilbake til sin biologiske familie.
 • 60 omsorgspersoner har fått støtte til å starte en egen inntektsbringende aktivitet.
 • Nødhjelpsinnsatsen til SOS-barnebyer i Ngabu har nådd ut til 2159 mennesker.
 • 96 prosent av elevene ved skolen, som driftes av SOS-barnebyer, har bestått eksamen.
 • 88 prosent av elevene fortsetter i høyere klassetrinn.
 • Det er et økt samarbeid med myndighetene og barne- og familiedepartementet.

Sveisekurs gir Maria og barna nytt liv

Maria står i boden på markedet der hun sveiser på en sykkel. Foto: SOS-barnebyer
Maria har mange kunder som trenger å få reparert ting.

Maria Chiutsa er alenemor med tre barn. Hun hadde ingen fast inntektskilde og store problemer med å gi barna det de trengte. Den lille familien hadde heller ikke noe eget sted bo. I 2020 fikk hun tilbud om å bli en del av familieprogrammet i Ngabu. Vi kjenner de lokale forholdene godt, og fagkompetente medarbeidere jobber tett med familiene for å finne ut hva som trengs. Maria fikk delta på et kurs i sveising og materiell til å starte sin egen lille bedrift, slik at hun nå har et livsgrunnlag og selv tjener penger.

Hun åpnet sin egen bod på markedet og sveisevirksomheten har både gjort henne i stand til å kjøpe et hus, dekke basisbehovene til barna og skolemateriell. Eldste sønn går i lære som mekaniker og er på full fart til å kunne hjelpe moren med alle utgiftene. Marie har planer om å kjøpe geiter, dette vi kunne gi både et bra bidrag av melk og ost til eget bruk, men kan også gi nye inntektsmuligheter.

Maria står utenfor huset sitt. Hun har hvit t-skjorte og langt skjørt. Foto: SOS-barnebyer
Maria står utenfor det nye huset sitt som er bygget av solid murstein.

Du kan støtte familier som Marias

Vi har nå snart 100 samfunnsbyggere til familieprogrammet i Ngabu, men det er behov for mange flere så alle oppfordres til å spre muligheten.