Gå til hovedinnhold

Klimaendringer og naturkatastrofer

Siden 2015 har det vært hele fire naturkatastrofer i Malawi.

01. juli 2019

Siden 2015 har det vært hele fire naturkatastrofer i Malawi. Først en katastrofal flom som kostet mange mennesker livet og ødela hus og andre bygninger. I 2016 var det langvarig tørke som rammet alle som drev med jordbruk hardt. Mange fikk problemer på grunn av høyere matvarepriser som følge av de dårlige avlingene. I tillegg var det et jordskjelv. I 2019 traff syklonen Idai Ngabu med full styrke. Kraftig vind førte til at mange fikk taket blåst bort og den etterfølgende flommen ødela avlinger og hus.

Kanjes ødelagte hus etter syklonen Idais herjinger.
Veggen til huset har kollapset.

Myndighetene i Malawi mener at flom og tørke skyldes klimaendringer. Presidenten i landet erklærte hendelsene for nasjonale katastrofer, og ba om internasjonal støtte til nødhjelp fordi folk manglet mat. Ngabu var et av stedene som ble hardest rammet. Mange barn sultet. SOS-barnebyer i Norge bidro med penger til nødhjelp for de verst utsatte barna i Ngabu og andre steder i Malawi. I tillegg har SOS-barnebyer i Norge finansiert gjenoppbygging av ødelagte hus i familieprogrammet etter syklonen. Barnebyen har også fått skader på en del av husene som et resultat av naturkatastrofene, og det jobbes for å finne løsninger på dette. 

En armada av skadedyr fra Brasil  

I 2017 ble landbruket rammet av skadedyret Fall Army Worm, som spiste opp avlingene. Larven er en storspiser av mais, som det dyrkes mye av i Malawi. Ifølge forskere har disse sultne krypene spredt seg med matvarer eksportert fra Brasil til Afrika. Larvene spiser seg stor og blir til en flyvende møll, som flyr videre til et nytt sted og legger ca. 1500 egg. I løpet av tre dager klekkes de ut til en armada av nye larver. Den er nesten umulig å bli kvitt, og har på tre år spredt seg til 28 land i Afrika 

bilde

Maisdyrkere har forsøkt med tiltak mot larven, men så langt har de ikke lykkes i å finne effektive måter å forhindre at den ødelegger avlingene. Dette går utover barn i de mange familiene som er avhengig av maisavlingene for å overleve -  ingen vil kjøpe mais som er hullete og halvspist av små larver. SOS-barnebyer hjelper de familiene som har det vanskelig på grunn av dette med mat. 

FN har laget en femårs-plan for å bekjempe skadedyrene. Planen er å sprøyte 400 000 liter med gift på plantene i Malawi – gift som tar livet av larvene, samtidig som det ikke er skadelig for mennesker. Dette arbeidet har lykkes ganske godt, og det har i det siste vært en nedgang i antall åkre som blir angrepet av laven, men fortsatt ødelegges avlinger.