Gå til hovedinnhold

Nyhetsbrev Fagforbundets barneby høsten 2021

Status covid-19

Selv om Angola har hatt langt færre registrerte koronasmittede enn Norge, har pandemien hatt stor negativ innvirkning på levekårene. Og barna er de største taperne. De siste tallene viser at 51 prosent av befolkningen nå lever i fattigdom, 35 prosent i ekstrem fattigdom. Disse tallene gjelder hele befolkningen.

14. desember 2021

I provinsen er antall fattige og ekstremt fattige mye høyere. Arbeidsløsheten har steget og det meldes om langt flere som sulter og barn som lever på gaten. Heldigvis er skolene nylig åpnet igjen, så barn har mulighet til å få undervisning. 

Det er fortsatt ingen koronasmittede i barnebyens programmer i Huambo. Én av grunnene er covid- 19-prosjektet som Fagforbundet har finansiert. Dette har bidratt til at barn og voksne både i barnebyen og familieprogrammet i lokalsamfunnet har fått en bedre og tryggere hverdag. Mange tusen har også gjennom prosjektet fått tilgang til rent vann. Barnebyleder Pinto forteller at alle mødre, assistenter og ansatte i barnebyen, skolen, barnehagen og i familieprogrammet har fått vaksine. SOS-barnebyer bidrar til at omsorgspersonene i familieprogrammet i lokalsamfunnet får vaksine innen kort tid. Myndigheten har innført vaksinepåbud, men sliter med å implementere det på grunn av kapasitet i vaksinesentre og tilgang på vaksiner.  

Her finner du en fin artikkel som Ingunn Eriksen har skrevet som situasjonen. 

Illustrasjonsfoto: Turid Weisser

Flere ungdommer har flyttet hjemmefra 

Til tross for utfordringer med pandemien, har 15 av ungdommene flyttet ut og bor nå i tre ulike leiligheter. Fem av guttene flyttet ut til en leilighet litt utenfor sentrum, i nærheten av den tekniske høyskolen de går på. Ansvarlige for ungdomsprogrammet i barnebyen følger dem tett, men de får likevel god trening i å klare seg selv. Denne bosituasjonen er en fin overgang til voksenlivet. Pinto forteller at det går bra med alle ungdommene, og at det er seks jenter som etter planen skal flytte ut i løpet av neste år.   

Status i barnebyen  

I barnebyen er det nå 101 barn og ungdom, inkludert de 15 ungdommene som har flyttet ut, men som fortsatt får tett oppføling fra barnebyen. Til sammen er det 35 ungdommer over 19 år i barnebyen, flere av ungdommene har starten sin egen lille bedrift. 
 
Når ungdommene flytter hjemmefra, flytter nye barn som trenger et trygt hjem inn hos familiene i barnebyen. Målsetningen er at det skal være seks-sju barn i hver familie.  
 
Angola har opplevd sin verste tørke på 40 år. Det har ført til dårligere avlinger med mindre næring og inntektstap for familiene i familieprogrammet. Nå har regnet endelig kommet, og SOS-barnebyer har delt ut såfrø til familier både i barnebyen og familieprogrammet. SOS-barnebyer har til sammen sju hektar jord som brukes av familier i begge programmene. 

Stor aktivitet i yrkesopplæringen  

Til sammen 984 voksne har tatt del i yrkesopplæringskursene som arrangeres i samarbeid med myndighetene. Av disse er de aller fleste fra familieprogrammet i lokalsamfunnet. De fleste av kursene arrangeres i barnebyer, mens skredderkurset holder til på Cambiote skolen.

Audette lærer søm 

Fembarnsmor Audette er med i SOS-barnebyers lokalsamfunnsprogram i Huambo. Da hun hørte at skredderkurset skulle starte opp med en ny runde, meldte hun seg straks på. 
 
– Jeg har alltid hatt lyst til å lære søm, men jeg har aldri hatt muligheten tidligere. Dette kurset er så viktig for meg. Når jeg er ferdig, kan jeg starte min egen lille bedrift og på sikt klare å ta meg av familien og barna mine på egen hånd.  
 
Audettes håp er at hun skal klare å skaffe seg en egen symaskin. Med en stabil inntektskilde vil hun kunne sikre barna skolegang og mat på bordet. Hennes mål er å bli selvstendig og kunne gå ut av familieprogrammet mot slutten av året.

Audette lærer søm. Foto: Turid Weisser

Albertina

Albertina er 27 år, og har vært med i SOS-barnebyers lokalsamfunnsprogram i to år. Hun har fire barn i alderen ett til ti år, og forteller at de var i en veldig vanskelig livssituasjon før de ble med i familieprogrammet. Da mannen døde, måtte hun og barna flytte inn hos moren. Uten inntekt hadde hun ingen mulighet til å forsørge barna.  
 
Da hun ble med i familieprogrammet, fikk hun hjelp til å bygge seg et eget hus og støtte slik at barna kunne gå på skole og i barnehage. Hun har tatt kurs i både søm og dekorasjon, men mangler foreløpig sin egen symaskin. Gjennom familieprogrammet har hun også fått opplæring i jordbruk, samt redskaper og såfrø. Nå produserer hun maismel som hun selger på markedet.  
 
– Livet er mye bedre nå, forandringen er stor. Jeg har fått viktig hjelp og Barnabyhe (som dere har lest om tidligere) har vært en viktig støtte for meg i denne tiden. Målet mitt nå er å få en symaskin slik at jeg kan tjene penger på å sy klær, og at barna mine skal få yrkesopplæring og en jobb når de blir store nok.  

Albertina med sønnen. Foto: Turid Weisser

Albertina ønsker også å bli frivillig i lokalsamfunnet, og har allerede startet på introduksjonskurs og opplæring. Frivillige som selv har fått støtte gjennom familieprogrammet, er en viktig ressurs for andre i lokalsamfunnet. 

Vi i SOS-barnebyer ønsker dere alle en riktig god jul og godt nytt år.  

Takk for verdens viktigste samarbeid!

Les intervju med Pinto i Oss tillitsvalgte  

Her er en film som barnebyens mediagruppe har laget.  

Takk for verdens viktigste samarbeid!