Gå til hovedinnhold

9. desember

Alle barn trenger å bli sett, og de trenger trygge voksne som er der for dem – gjennom det som er nytt, spennende og bra, og det som kan være trist og vanskelig. Dessverre er det alt for mange barn i verden som lever uten en trygg omsorgsperson. Derfor finnes organisasjoner som SOS-barnebyer – vi mener at alle barn skal få muligheten til å bli sett og til å vokse opp i en familie som kan passe godt på dem. 

Play

Forslag til refleksjon:

  • Hva kan grunnene være til at noen barn ikke kan vokse opp sammen med familien sin?
  • Hvordan kan naboer og venner hjelpe barn, unge og familier som ikke har det bra?
  • Hva er det viktigste foreldrene dine kan gjøre for deg?
  • Hvordan kan du være en god venn og hvordan vil du at venner skal være mot deg?
  • FNs bærekraftsmål gjelder i alle land, og har som motto at alle skal inkluderes i målene (“leave no one behind”).  Derfor er også et av målene at vi skal samarbeide for å nå målene. Hvordan kan vi få til dette i vårt lokalsam-funn? Hva kan vi gjøre for at alle har det bra der vi bor?