9. desember

Foreldre i fengsel

De aller fleste barn som har en eller begge foreldre i fengsel har lite eller ingen kontakt med dem. Barnekonvensjonen er tydelig på at barn har rett til samvær med sine foreldre, der det er til barnets beste. Denne filmen viser hvordan SOS-barnebyer i Peru jobber for å opprettholde kontakten mellom barn og foreldre når foreldre er i fengsel. I barnebyen i Ayacucho i Peru har et av fire barn foreldre i fengsel. Les gjerne mer her: https://www.sos-barnebyer.no/nar-mamma-og-pappa-sitter-i-fengsel

Play

Forslag til refleksjonsspørsmål

  • Det er ikke vanskelig å forestille seg at det må være tøft å ha en mamma eller pappa i fengsel. Dette gjelder også mange norske barn. I løpet av et år er det mellom 6000 og 9000 barn i Norge som opplever at en av foreldrene kommer i fengsel. Det er veldig viktig at alle disse barna opplever støtte og inkludering fra sine omgivelser. Hva kunne vært en fin ting å gjøre sammen?
  • Det finnes mange grunner til at barn og ungdom føler seg litt utenfor, det trenger ikke å ha noe med foreldrene å gjøre. Hvordan kan deres lokalsamfunn legge til rette for at alle skal føle seg som en del av fellesskapet? Hvilke aktiviteter kan skolen begynne med? Kom med forslag som er gjennomførbare og som dere kan starte med i 2021. 

Denne filmen ble vist i Omvendt Julekalender for ungdom i fjor.