14. desember

Tenåringsgraviditet

FNs bærekraftsmål ønsker å redusere tenåringsgraviditet da tidlige fødsler utgjør en mye større risiko både for mor og barns liv. I tillegg forhindrer ofte tidlige svangerskap jenters mulighet til utdanning, arbeid og annen utvikling. (https://www.fn.no/Statistikk/Tenaaringsfoedsler) 

En av koronapandemiens konsekvenser er at verden ser en økning i antall tenåringsgraviditeter. Det har mange årsaker, en av dem er tilgang på prevensjon, men også at jenter har vært utsatt for mer vold og overgrep i denne perioden. Stengte skoler og svekket økonomi bidrar også til at arbeidet mot barneekteskap og tenåringsgraviditet har blitt satt kraftig tilbake. Allerede den 6. mai kunne vi lese dette på regjeringens nettsider: 

Covid-19 øker jenters og kvinners sårbarhet. Isolasjon og nedstenging av helsetjenester som svangerskapsomsorg, trygge fødsler og tilgang til prevensjon, øker faren for uønskede graviditeter og svangerskapsrelaterte dødsfall. Rapporter fra hele verden forteller om en alvorlig økning i kjønnsbasert og seksuell vold. Mange voldsofre lever nå tett på voldsutøveren i isolasjon og økonomisk utrygghet. Samtidig som behovet for beskyttelse øker, blir hjelpetjenestene mindre tilgjengelige. 

Nye anslag fra FNs befolkningsfond (UNFPA) viser at dersom nedstengningen av samfunnet fortsetter i seks måneder til, vil det kunne medføre:

  • 31 millioner flere jenter og kvinner vil utsettes for kjønnsbasert vold. For hver tredje måned situasjonen fortsetter, forventes en ytterligere økning på 15 millioner.
  • 47 millioner jenter og kvinner i 114 lav- og mellominntektsland får ikke tilgang til prevensjonsmidler.
  • Sju millioner graviditeter som ikke var planlagt 

- Norge skal ikke stå stille og se på at pandemien fører til tilbakeslag for jenter og kvinners rettigheter, som vi har kjempet for så lenge. Sammen må vi arbeide for å opprettholde helsetjenestene og forhindre at svangerskapsrelaterte dødsfall, tenåringsgraviditeter og barneekteskap øker, sier utviklingsministeren. 

Til denne luken har vi valgt to filmer fra våre program. Den første filmen ble vist i Omvendt Julekalender for ungdom i fjor, og handler om Babette i Zambia, som er 18 år og har en baby på 3 måneder. I den andre filmen forteller Dayana, som er 21 år og bor i Peru, om hvordan hun har fått hjelp til å ta seg av sin sønn som hun fikk da hun var 14 år.

Forslag til refleksjonsspørsmål:

  • Hvorfor tror dere at jenter og kvinner er mer utsatt for overgrep under en pandemi? 
  • Hvordan er det å få et barn mens du er tenåring? Sammenlign Norge og andre land i verden (bl.a. foreldrepermisjon, barnetrygd, mulighet til å fortsette utdanning) 
  • Hvis det hadde skjedd med noen som du kjenner godt, hvordan ville du ha reagert? 
  • Det aller viktigste for barn er at de får den omsorgen som de trenger fra foreldrene sine. Hvis ikke foreldrene er i stand til å gi det til barnet sitt, av forskjellige grunner, er det avgjørende at barna får omsorg fra noen andre. Babette i filmen virker som hun er en god mor, men hun kunne trenge støtte fra flere voksne rundt seg. Hvem tenker du kunne trå til? Hvis det ikke finnes noen trygge voksne der, hva tenker dere at en organisasjon som SOS-barnebyer kan bidra med?