Gå til hovedinnhold

13. desember

Mer 267 millioner ungdommer over hele verden mellom 15-24 år er verken i utdanning, arbeid eller trening, noe som utgjør 13,6% av alle unge. Det er også tre ganger så sannsynlig at unge havner utenfor arbeidslivet som voksne og verst er det for unge i fattigere land. Av all arbeidsledighet i verden er jenter dobbelt så sannsynlig å havne utenfor utdanning, arbeid og trening som gutter. Disse forskjellene er større i Sør-Asia og i Arabiske land. Jenter bidrar også i større grad til verdensøkonomien gjennom ubetalt arbeid. For å sikre at unge over hele verden kan få en tryggere vei inn i arbeidslivet er det viktig at land og bedrifter satser på de unge og gir de mulighet til å opparbeide seg kunnskaper og erfaringer som gir inntekt og stabilitet. 

Play

Forslag til refleksjon:

  • Hva tenker du kan gjøres for å sikre at færre unge faller utenfor arbeidsmarkedet?
  • Har du tenkt på jobb i fremtiden? Hvilke tanker har du gjort deg om arbeidsmarkedet du skal inn i?
  • Mange unge i utviklingsland er bekymret for at ny teknologi vil ta over jobbene de potensielt kunne hatt i fremtiden. Hva tenker du om det?
  • Hvorfor tror du det er så tydelig skille mellom jenter og gutter når det kommer til arbeidsledighet for unge?