2. desember

Velkommen til årets Omvendt Julekalender

Hver skoledag i desember kan dere se en film, i klasserommet eller sammen med familien hjemme. I år skal dere få bli med til Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Russland, Vietnam, Nepal og Kenya. Men aller først skal vi starte med den viktigste avtalen i verden – nemlig FNs barnekonvensjon. I år fyller barnekonvensjonen 30 år, men selv om den har blitt ganske gammel, er det fremdeles mange barn som ikke får rettighetene sine oppfylt. Og sånn kan vi jo ikke ha det. 

Play

Forslag til refleksjonsspørsmål

  • Har alle hørt om barnekonvensjonen før? Hvilke rettigheter husker dere? 
  • Hvorfor er det viktig at barn har egne rettigheter?   
  • Rett til nok mat, medisiner og hus er jo viktig for å overleve, men hvorfor er det også viktig at de voksne hører på hva barna mener?  
  • Synes dere det er lett å si hva dere mener til hverandre og til voksne?  
  • Skal man alltid si det man mener, eller finnes det situasjoner hvor man ikke bør si det man mener? 
  • Noen av dere har kanskje hørt at Greta Thunberg har fått veldig mange kjipe og slemme meldinger fra voksne som ikke er enig med henne i at klimasaken er viktig – hva tenker dere om at voksne oppfører seg sånn?  
  • Kan reaksjoner fra andre gjøre barn og unge redde for å si det de mener? 

Dagens rebusoppgave:

Hvilken farge er det på jakkene til barna? 
Ta vare på den siste bokstaven i svarordet.