2. desember

Hvor mange ganger har dere vasket hendene i dag? Og hvor mange ganger tror dere at dere har vasket hendene når dagen er omme? Og det gjør vi på grunn av...? Korona, ja. Alle har nok merket av hverdagen har blitt veldig forskjellig det siste året. I dag skal vi til klasse 7a ved Eikeli skole. Barna der har mange tanker om livet under korona. Og de fleste av dere vil nok kjenne dere igjen i tingene de sier.

Play

Forslag til refleksjonsspørsmål

  • Kjente dere dere igjen? I hva da?
  • Hvordan har livet deres endret seg mest?
  • Hva synes dere er verst?
  • Er det noe positivt med det? (Mindre andre sykdommer fordi vi er så flinke til å vaske hendene, mer tid sammen med familien, gjort/opplevd andre ting i feriene / på fritiden enn før.)
  • Noen av barna snakket om at det kanskje er enda vanskeligere for barn i andre deler av verden på grunn av korona. Vet dere/har dere noen tanker om hva som kan ha blitt vanskelig? (Da skolene stengte ned var det mange som mistet undervisning fordi de ikke har pc hjemme, mange foreldre har mistet jobben og kan ikke tjene nok penger til mat, noen barn må nå arbeide i stedet for å gå på skole.)
  • For noen barn er ikke hjemmet et trygt sted å være. Noen barn har foreldre som slår for eksempel, for dem har det blitt verre når det ikke var skole og fritidsaktiviteter å være på. Det samme med barn som kanskje er ensomme og ikke har så mange venner å være sammen med utenom skolen og fritidsaktiviteter. Har dere noen tanker om hva de som er ensomme eller de som har det vanskelig hjemme kan gjøre? Kan dere andre eller vi voksne gjøre noe?