Gå til hovedinnhold

2. desember

SOS-barnebyer mener at alle barn skal få mulighet til å vokse opp i en familie og et nabolag hvor de kan kjenne seg trygge og at noen er glad i dem, uansett om de bor i Afrika, Asia, Europa eller Latin-Amerika. Men, det er det dessverre mange barn som ikke får muligheten til. Også i Norge. Vi vet at det også i norske klasserom er barn som kjenner at de ikke føler seg trygge hjemme. Eller i nærmiljøet sitt. Vi vil at alle elever skal vite at da finnes det hjelp å få. Det er Warith Salti et eksempel på. Han hadde det ikke så bra da han var barn. Så fant han styrke i noe han var god på - nemlig musikk. Og nå bruker han musikken sin til å fortelle alle som har det vanskelig, at de ikke er alene. Det finnes noen som bryr seg, og det finnes håp om at det blir bedre. 

Play

Forslag til refleksjon:

  • Warith opplevde en vanskelig barndom med voldelighet i hjemmet. Så ble han flyttet i fosterhjem. Hvordan hadde Warith det i oppveksten, hva følte han? 
  • Hva tenker dere at foreldrene hans og de rundt ham kunne ha gjort annerledes? 
  • Hva kan venner gjøre når de har en følelse av at noen ikke har det helt bra hjemme? (Kan venner si ifra til noen voksne for eksempel, uten at det er å sladre?) 
  • Er det noe dere på deres skole kan gjøre for å sørge for at ALLE føler seg inkludert og som en del av fellesskapet? 
  • Dersom det var du som var hovedpersonen i filmen om Salti, hva ville du ønsket at noen gjorde for deg?
  • Hva kan de voksne lære av denne filmen?
  • Hva kan elevene lære?