13. desember

I dag skal dere få møte Dina. Hun er 13 år og bor i en liten by i Bosnia-Hercegovina som heter Srebrenica. Hun har lyst til å bli lærer, men kjenner på at hun kommer til å savne vennene, familien og hjemstedet veldig mye hvis hun flytter til Sarajevo for å ta utdanning. Hun vil helst ikke flytte fra gården og Srebrenica, men slik det er nå, er det ikke så mange jobbmuligheter der.  

Play

Forslag til refleksjonsspørsmål:

  • Er det noen av dere som vet hva dere har lyst til å bli når dere blir store? Hvorfor har dere lyst til akkurat det? 
  • Bryr dere dere noe om andres meninger, eller velger dere ut fra hva dere er flinke til / har lyst til? 
  • Hva er viktigst, å få en jobb som er spennende, tjene mye penger, ha det morsomt på jobben, jobbe sammen med andre eller kunne bestemme mest selv? 
  • Dina snakker om hvor viktig det er med skolegang og utdanning for å kunne bli det man vil. Er dere enig i at skolen er viktig, kan man klare seg uten skolegang? Finnes det jobber man kan ha som voksne uten å ha gått på skole? Er det andre grunner til at skolegang er viktig? (Man utvikler seg og vokser som menneske nesten uansett hva man lærer seg, mye av det vi lærer på skolen trenger vi for å klare oss som voksne i samfunnet, man får venner og man lærer mye om det sosiale samspillet, å bli enige og å kunne løse konflikter.)  
  • Hva liker dere best å lære om på skolen? Er det noe dere synes er kjedelig? Kan man gjøre noe for at det man synes jeg kjedelig, kan bli mer spennende å lære? 
  • Hva er det som skal til for at man trives på skolen og synes det er gøy å lære? 

Dagens rebusoppgave:

  • Hvilken by bor Dina i? 
    Ta vare på den tredje bokstaven i svarordet.