11. desember

Noen av dere husker kanskje at Nepal ble rammet av et kraftig jordskjelv for fire år siden. Bygninger raste sammen, og veier ble ødelagt. Over 8500 mennesker døde, og mer enn dobbelt så mange ble skadet. Barn som fulgte Omvendt Julekalender det året, var med på å samle inn penger til gjenoppbygging i Nepal. Familier som hadde mistet alt de eide, fikk støtte til å komme seg på beina igjen. Mayas familie var en av dem. 

 

Play

Forslag til refleksjonsspørsmål:

  • Hvordan oppstår jordskjelv? (Jordskorpen består av ulike plater, de ligger ikke alltid helt i ro, og der de møtes kan det oppstå jordskjelv.)  
  • Er det ofte jordskjelv i Norge, hvorfor ikke? (Jordskjelv er vanligst i områder hvor to plater møtes, og Norge ligger ikke i et slikt område.) 
  • Jordskjelv kalles naturkatastrofe fordi det er naturkrefter mennesket ikke kan kontrollere. Hvilke andre typer naturkatastrofer har dere hørt om, og rammer noen av dem Norge? (skred, vulkanutbrudd, flom, tørke, orkan, tsunami, skogbrann, syklon) 
  • Hva hadde vært det verste å miste hvis dere ble rammet av en naturkatastrofe?
  • Hva hadde dere reddet ut av huset hvis noe skjedde? 

Dagens rebusoppgave:

  • Hvilken naturkatastrofe snakkes det om i filmen? 
    Ta vare på den niende bokstaven i svarordet