bilde

Odd Fellow Ordenen

Langsiktighet
SOS-barnebyer er stolt over å ha Odd Fellow Ordenen som samarbeidspartner. Odd Fellow Ordenen har gjennom to landssaker, 2001-2003 og 2011-2013, samlet inn penger til etableringen av to SOS-barnebyer i henholdsvis San Vicente i El Salvador og Ngabu i Malawi.

SOS-barnebyen i Ngabu, Malawi

Den nye SOS-barnebyen i Ngabu, Malawi, hadde sin offisielle åpning i august 2016, med flere støttespillere fra Norge tilstede. Det har blitt bygget 15 familiehus hvor 150 sårbare barn skal få en trygg oppvekst og et nytt liv. For å gi barn gode oppvekstsvilkår og muligheter til å utvikle seg, kreves det også utdanning. I SOS-barnebyen har det derfor også blitt bygget en barnehage, skole og yrkesskole. Dette vil bli et tilbud til barn og unge fra både barnebyen og lokalsamfunnet. Å gi barn og unge muligheten til skolegang bidrar til å redusere fattigdom og å endre lokalsamfunnet.

SOS-barnebyer driver også et familieprogram i Ngabu, der får familier hjelp til selvhjelp og det er fokus på å forebygge familieoppløsning. Familieprogrammet i Ngabu når ut til rundt 2000 barn og deres familier. Omsorgspersonene i disse familiene er hovedsakelig alenemødre, bestemødre og andre slektninger. Flere er også kronisk syke.

Behovet er stort i Ngabu

Du kan bidra til at de aller mest usatte barna i Ngabu får et bedre liv.

Bli barnebyfadder

Velg månedlig beløp (minimum 300 kroner):

Fadder for et barn i Ngabu?

Det er nå åpnet for fadderskap for barn i Ngabu, SOS-barnebyen i Malawi som er finansiert av Odd Fellow Ordenen i Norge.

Vil du bli fadder for et barn kontakter du SOS-barnebyer på sos@sos-barnebyer.no eller på telefon 23 35 39 00. Frem til 30. juni 2018 er fadderskapene reservert for medlemmer av Odd Fellow Ordenen.

Som fadder bidrar du til:

  • Omsorg i en familie: Barn som ikke kan bo sammen med sin familie får et nytt, trygt hjem i en SOS-familie.
  • Støtte til utsatte familier: Barnefamilier som er i en sårbar situasjon får støtte slik at de kan beholde barna sine.
  • Utdanning: Barn fra både barnebyen og lokalsamfunnet får utdanning.
  • Helseoppfølging: Barn får medisinsk behandling, vaksiner og helseoppfølging.

SOS-barnebyen i San Vicente, El Salvador

I Odd Fellow Ordenens Landssak 2001-2003 samlet medlemmene inn penger til en SOS-barneby i El Salvador. Barnebyen ble åpnet i mai 2005, og er en velfungerende barneby for 130 barn, og over 500 barn får hjelp av familieprogrammet som er tilknyttet SOS-barnebyen.

Ny familie og omsorg i barnebyen i San Vicente

Se Odd Fellows nettsider her.