Gå til hovedinnhold

Odd Fellow Ordenen

SOS-barnebyer er stolt over å ha Odd Fellow Ordenen som samarbeidspartner. Odd Fellow Ordenen har gjennom to landssaker, 2001-2003 og 2011-2013, samlet inn penger og finansiert to nye SOS-barnebyer i henholdsvis San Vicente i El Salvador og Ngabu i Malawi.

Jenta sitter i et ødelagt hus i Malawi. Foto: SOS-barnebyer Malawi

Siste nytt fra Ngabu høsten 2022

Vi jobber både med akutt nødhjelp, forebyggende og langsiktige tiltak.
Les mer om dette arbeidet her.

bilde

Siste nytt fra Ngabu våren 2022

Her finner du siste nytt fra SOS-barnebyen i Ngabu. 

Les mer om det her.

bilde

Siste nytt fra Familieprogrammet i Ngabu og Malawi

Som samfunnsbygger i Ngabu støtter du SOS barnebyers familiestyrkingsprogram i Ngabu, Malawi  samt SOS Malawi’s barneby i Ngabu. Les mer om her

Nyhetsbrev sommeren 2021

I nyhetsbrevet får du en oppdatering om programmene i Ngabu, inkludert en oppdatering på situasjon med Covid-19 i Malawi. Les mer her.

Lekeplassen – en viktig arena

Odd Fellow Ordenen ga en flott lekeplass i åpningsgave til barnebyen i Ngabu. Les om betydningen den har for både integrering, lek og læring

Utdanning – veien ut av fattigdom

Chitsanzo og søsknene hans var i en svært vanskelig situasjon da de ble med i SOS-barnebyers familieprogram. Les mer om hans drøm som ble til virkelighet

SOS-barnebyen i Ngabu, Malawi

Barnebyen i Ngabu ble offisielt åpnet i august 2016. Barnebyen har plass til 120 barn, og innflyttingen skjer gradvis. I dag er det til sammen 112 barn i SOS-familiene, med en fast og trygg omsorgsperson. De vokser opp i en familie sammen med biologiske- og SOS-søsken, og får hjelp og oppfølging med lekser og skolearbeid, god og riktig ernæring, tilgang til alle nødvendige helsetjenester og et trygt og godt oppvekstmiljø.  

Det beste for barn er å vokse opp i sin egen familie, og plassering i barnebyen eller andre fosterfamilier skal være siste utvei. Derfor har SOS-barnebyer i Ngabu også et familieprogram som støtter og styrker familier i lokalsamfunnet, slik at det skal bli i stand til å gi barna sine god omsorg og dekke deres grunnleggende behov. Familieprogrammet i Ngabu når ut til over 2000 barn og deres familier. Omsorgspersonene i disse familiene er hovedsakelig alenemødre, bestemødre og andre slektninger.   

SOS-barnebyer i Ngabu driver også en skole med til sammen 358 elever (189 gutter, 169 jenter), og på barnebyens område ligger det også en barnehage som blir drevet av en lokal organisasjon.  Det går i dag 68 barn i barnehagen. 

 

Behovet er stort i Ngabu

En familie som er rammet av oversvømmelsene i Malawi. Foto: SOS-barnebyer

Malawi er hardt rammet av tropisk storm. 

En tropisk storm som feide fra Madagaskar til Mosambik og Malawi, har kostet minst 46 mennesker livet og gjort mange mennesker husløse.

Les mer om det her

Hva skjer når du blir fadder?

Du får en SMS med lenke til Min Side der du får informasjon om barnebyen du støtter.

Du får en SMS med lenke til Min Side der du får informasjon om barnebyen du støtter.

Du får en velkomstmappe i posten etter en ukes tid.

Du får en velkomstmappe i posten etter en ukes tid.

To ganger i året får du brev fra barnebyen med siste nytt om barnebyen din.

To ganger i året får du brev fra barnebyen med siste nytt om barnebyen din.

Du får nyhetsbrev og vårt digitale magasin per e-post. Med informasjon om det du bidrar til.

Du får nyhetsbrev og vårt digitale magasin per e-post. Med informasjon om det du bidrar til.

SOS-barnebyen i San Vicente, El Salvador

I Odd Fellow Ordenens Landssak 2001-2003 samlet medlemmene inn penger til en SOS-barneby i El Salvador. Barnebyen ble åpnet i mai 2005, og er en velfungerende barneby for 130 barn, og over 500 barn får hjelp av familieprogrammet som er tilknyttet SOS-barnebyen.

Ny familie og omsorg i barnebyen i San Vicente

Har du spørsmål?

Har du spørsmål?

Kontakt Turid Weisser
Mobil: 480 05 167