Odd Fellow Ordenen

SOS-barnebyer er stolt over å ha Odd Fellow Ordenen som samarbeidspartner. Odd Fellow Ordenen har gjennom to landssaker, 2001-2003 og 2011-2013, samlet inn penger og finansiert to nye SOS-barnebyer i henholdsvis San Vicente i El Salvador og Ngabu i Malawi.

bilde

Nyhetsbrev sommeren 2020

I nyhetsbrevet får du en oppdatering om programmene i Ngabu, inkludert en oppdatering på situasjon med Covid-19 i Malawi. 

Les mer her.

Kozani og koronasituasjonen

Kozani og familien er med i familieprogrammet, men Kozani er bekymret for konsekvensene av korona.

Les mer her.

SOS-barnebyen i Ngabu, Malawi

Barnebyen i Ngabu ble offisielt åpnet i august 2016. Barnebyen har plass til 120 barn, og innflyttingen skjer gradvis. I dag er det til sammen 112 barn i SOS-familiene, med en fast og trygg omsorgsperson. De vokser opp i en familie sammen med biologiske- og SOS-søsken, og får hjelp og oppfølging med lekser og skolearbeid, god og riktig ernæring, tilgang til alle nødvendige helsetjenester og et trygt og godt oppvekstmiljø. 

Det beste for barn er å vokse opp i sin egen familie, og plassering i barnebyen eller andre fosterfamilier skal være siste utvei. Derfor har SOS-barnebyer i Ngabu også et familieprogram som støtter og styrker familier i lokalsamfunnet, slik at det skal bli i stand til å gi barna sine god omsorg og dekke deres grunnleggende behov. Familieprogrammet i Ngabu når ut til rundt 2000 barn og deres familier. Omsorgspersonene i disse familiene er hovedsakelig alenemødre, bestemødre og andre slektninger.  

SOS-barnebyer i Ngabu driver også en skole med til sammen 359 elever, og på barnebyens område ligger det også en barnehage som blir drevet av en lokal organisasjon.  

 

Behovet er stort i Ngabu

Du kan bidra til at de aller mest usatte barna i Ngabu får et bedre liv.

Fadder for et barn i Ngabu?

Vil du bli fadder for et barn kontakter du SOS-barnebyer på sos@sos-barnebyer.no eller på telefon 23 35 39 00.

  • Omsorg i en familie: Barn som ikke kan bo sammen med sin familie får et nytt, trygt hjem i en SOS-familie.
  • Støtte til utsatte familier: Barnefamilier som er i en sårbar situasjon får støtte slik at de kan beholde barna sine.
  • Utdanning: Barn fra både barnebyen og lokalsamfunnet får utdanning.
  • Helseoppfølging: Barn får medisinsk behandling, vaksiner og helseoppfølging.

SOS-barnebyen i San Vicente, El Salvador

I Odd Fellow Ordenens Landssak 2001-2003 samlet medlemmene inn penger til en SOS-barneby i El Salvador. Barnebyen ble åpnet i mai 2005, og er en velfungerende barneby for 130 barn, og over 500 barn får hjelp av familieprogrammet som er tilknyttet SOS-barnebyen.

Ny familie og omsorg i barnebyen i San Vicente