Gå til hovedinnhold

Fortsatt stort behov for hjelp i Indonesia

Omsorg og beskyttelse til katastroferammede barn

I Indonesia jobber vi fortsatt med akutt nødhjelp etter tsunamien og det kraftige jordskjelvet som rammet landet 28. september. Mer enn 2 000 mennesker mistet livet i katastrofen. 5 000 er fortsatt savnet.

SOS-barnebyer er til stede, og sørger for trygghet og omsorg for barna som er rammet. Vi har opprettet trygghetssoner for barn, hvor de kan få omsorg og beskyttelse, undervisning og psykisk hjelp ved behov. De får også mat og næring, samtidig som vi hjelper dem å gjenforenes med familien.

Læring til barna i katastrofen

I katastrofer er skole med på å gi barna noe annet å tenke på: oppgaver å løse, rutiner og normalitet. Mange lærere har blitt rammet av katastrofen, men vi har lykkes med å skaffe lokale lærere som bidrar i trygghetssonene. Undervisningstilbud er viktig for at barna skal oppleve en så normal hverdag som mulig og ikke miste mer skolegang enn nødvendig. Myndighetene er med på arbeidet for å sikre at barn i katastrofen skal få læring fort.

Behovet er stort

Gregor Hadi Nitihardjo, leder for SOS-barnebyers arbeid i Indonesia, understreker at det fortsatt er mange mennesker som har behov for vann, mat og husly. SOS-barnebyer Norge har derfor bidratt med 500 000 kroner fra vårt katastrofefond til nødhjelpsarbeidet.

Når du støtter går pengene til SOS-barnebyers katastrofefond, og du hjelper barn som er rammet av krig og katastrofer. Sammen gir vi livsviktig hjelp på både kort og lang sikt. Katastrofefondet gjør det mulig for oss å handle raskt når katastrofen inntreffer - og å redde flest mulig liv. Takk for at du bidrar!