Gå til hovedinnhold

Hva med foreldrene etter omsorgsovertakelsen?

For hvert barn som ikke lenger kan bo hjemme hos sine foreldre, er det minst én forelder som står igjen. Ofte alene i sin livs største krise. I dette webinaret vil vi sette søkelys på oppfølgingen de får. Samsvarer den med det de ønsker og trenger? Og er det noen suksesshistorier å lære av?

Tid: Tirsdag 5. mars Kl. 1300-1430
Hvor: Strømmes live fra Facebook her. (Opptak kan sees i etterkant)

Vi vet at det er knyttet stor skam til det å miste omsorgen for sitt barn. Mange opplever stor avmakt og får ikke den hjelpen de trenger. Barna på sin side er bekymret for foreldrene og trenger å vite at de blir ivaretatt. Det er barneverntjenesten som har ansvaret for å følge opp også foreldrene. Samtidig vet vi at flere barneverntjenester strever med å komme i posisjon til å gi hjelp og mange opplever at de mangler de gode tiltakene. I dette webinaret vil vi se nærmere oppfølging av foreldre etter omsorgsovertakelse.  

Noen av spørsmålene vi vil gå inn er:

  • Barnevernet har det lovpålagte ansvaret for å følge opp foreldrene, men hva vil foreldrene?
  • Og hva når foreldrene ikke ønsker hjelp fra barneverntjenesten? Hvor grensen går for når barneverntjenesten har gjort det som kan forventes og hvor langt skal tjenesten strekke seg?
  • Har vi nok kunnskap om hvilke tiltak som kunne vært gode tiltak for denne gruppen? Hvilke samarbeidspartnere trenger barnevernet for å kunne gi foreldrene en god nok oppfølging?
  • Hvilke muligheter er det i samarbeid mellom familievernet og barnevernet? Og hvilke tilbud har familievernet til denne gruppen foreldre?

Vi vil ikke finne alle svarene, men vi vil løfte frem noen muligheter, suksessfaktorer og viktige perspektiver fra foreldrene det gjelder.

Du vil blant annet møte:

  • Ellen Syrstad, førsteamanuensis ved fakultet for sosialvitenskap ved ViD
  • Heidi Susort og Kristi Solheim fra spisskompetansemiljøet for foreldreoppfølging etter omsorgsovertakelse ved familievernkontorene (Bufdir)
  • Beate Kvammen fra Organisasjon for barnevernsforeldre (OBF)
  • Prosjektmedarbeidere fra Kirkens Bymisjons to prosjekter «Påfyll» og «Foreldre i fokus», begge samtaletilbud for foreldre som har blitt fratatt omsorg for sine barn.